Elektroenerģijas skaitītāju veidi

Latvijā par elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 1 miljonam klientu objektiem un izlietotās elektroenerģijas uzskaiti atbild AS "Sadales tīkls" un elektroenerģijas uzskaitīšanai uzņēmums izmanto elektromehāniskos jeb indukcijas tipa un elektroniskos elektroenerģijas skaitītājus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku un drošāku sadales pakalpojumu sniegšanu klientiem un piedāvātu mūsdienīgus pakalpojumus un to servisus, 2014. gadā AS "Sadales tīkls" uzsāka tehniski novecojušā elektroenerģijas skaitītāju parka modernizāciju un viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanu.

 

Elektroenerģijas skaitītājs ir ierīce, kas mēra caur to plūstošās elektroenerģijas daudzumu. Elektroenerģijas daudzuma mērvienība ir kilovatstunda (kWh), kas ir līdzvērtīga enerģijas daudzumam, ko vienu kilovatu (1kW) liela slodze patērē vienas stundas (1h) laikā un saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”  elektroenerģijas skaitītājus uzstāda sistēmas operators un tie ir sistēmas operatora īpašums.