Mikroģeneratora pieslēgums

Mikroģenerators ir elektroietaise (tai skaitā aizsardzības un pārveidotāju iekārtas) maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 fāzes vai 3 fāzu darba strāvu līdz 16A (attiecīgi 3,68 un 11 kW), kas paredzēta paralēlam darbam ar zemsprieguma sadales tīklu.

Paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu, pieslēdzami AS "Sadales tīkls"  atzīto mikroģeneratoru un invertoru sarakstā  iekļautie mikroģeneratori un invertori (sarakstu var skatīt šeit).
 
Lai mikroģenerators vai invertors tiktu iekļauts AS "Sadales tīkls" atzīto mikroģeneratoru un invertoru sarakstā, mikroģeneratoram vai invertoram (ja tas nav iekļauts mikroģeneratora komplektācijā) jāveic atbilstības pārbaude standarta LVS EN 50438 "Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem" prasībām un AS "Sadales tīkls" kā sadales sistēmas operatora prasībām. Pārbaude veicama ST Metroloģijas laboratorijā (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, kontakttālruņi: 67726476, 67726479) vai citā, atbilstoši normatīviem aktiem akreditētā, laboratorijā.
 
Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta (1) daļu - Ražošanas jaudu palielināšanai un jaunas ražošanas iekārtas ieviešanai nepieciešama ministrijas atļauja. Ministru kabineta noteikumi Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" nosaka prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību.
 
Iesniedzot Pieteikumu mikroģeneratora pieslēgšanai paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu, klāt jāpievieno Ekonomikas ministrijas atļaujas kopija.
 
Lai noskaidrotu, vai interesējošajā adresē paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu iespējams pieslēgt mikroģeneratoru un to izdarītu pirms Ekonomikas ministrijas atļaujas saņemšanas, AS "Sadales tīkls" piedāvā izsniegt informāciju par mikroģeneratora ierīkošanas iespējām.
 
Lai uzzinātu mikroģeneratora ierīkošanas iespējas un izmaksas, jāiesniedz pieteikums "Informācijai par Mikroģeneratora (ar darba strāvu līdz 16A) ierīkošanas iespējām", kuru varat atrast AS "Sadales tīkls" klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv.
 
Informācijas sagatavošana un izsniegšana par mikroģeneratora ierīkošanas iespējām ir maksas pakalpojums. Cena par pakalpojumu (ar PVN 21%) 59.00 EUR.
 
1. Ja mikroģenerators vai invertors ir iekļauts atzīto mikroģeneratoru un invertoru sarakstā un klients vēlas pieslēgt to AS "Sadales tīkls" elektrotīklam klientam jāaizpilda un, kopā ar pievienojamiem dokumentiem, jāiesniedz pieteikuma veidlapa.
 
2. Aizpildīto Pieteikumu mikroģeneratora pieslēgšanai vai Pieteikumu mikroģeneratora pieslēgšanas izmaksu noskaidrošanai un Pieteikumu veidlapās norādīto dokumentu kopijas var iesniegt sūtot pa e-pastu  st@sadalestikls.lv, vai pa pastu.
 
3. Papildus iesniedzamie dokumenti sūtot pa pastu ir jānokopē, bet sūtot pa e-pastu – jāieskenē un jāpievieno Pieteikumam.
 
4. Papildus informāciju par mikroģeneratoru pieslēgšanas procedūru var saņemt, zvanot pa Klientu servisa tālruni 8403 vai sūtot jautājumus uz e-pastu st@sadalestikls.lv.