Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
28.03.2017 "20kV GVL NM27-23 rekonstrukcija, NM27-05 un T-1562 demontāža un 0.4kV tīkla pārslēgšana pie T-1677 Mazsalacas novada Mazsalacas pilsētā " 14:00 06.04.2017
28.03.2017 1. 20 kV gaisvadu līnijas LN-22 no balsta Nr.37 līdz TP-7122 pārbūve Dagdas un Asūnes pagastos, Dagdas novadā 2. 20 kV gaisvadu līnijas LN-22 no TP-7122 līdz SP-207 "Asūne" pārbūve Dagdas un Asūnes pagastos , Dagdas novadā 14:00 06.04.2017
28.03.2017 Uzturēšanas remonta darbi AS „Sadales tīkls" Aizkraukles, Madonas un Jēkabpils nodaļā līdz 2019.gadam 10:00 24.04.2017
24.03.2017 1. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Laukgaļi, Pelču pag., Kuldīgas nov. 2. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Bangu iela 12B, Ventspils 14:00 04.04.2017
24.03.2017 Elektroapgādes slodzes palielinājums Blaumaņa iela 21-6, Rīga 14:00 03.04.2017
23.03.2017 „Ielu apgaismojuma ārējā elektroapgāde, Muižas ielas , Ādaži, Adažu novads, 107661164 un 0.4 KV EPL pārbūve, Muižas iela, Ādaži, Adažu novads, 30KI20-03.02/1086". 14:00 03.04.2017
23.03.2017 1.„20 kV sadales punkta SP-204 «Vītoli» pārbūve, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā"; 2.„Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-1028 pārbūve Baltmuiža, Prodes pagastā, Ilūkstes novadā". 14:00 03.04.2017
23.03.2017 "20kV GEPL NK24-33 (posmā no AK24-38 līdz NK24-36 n.b.) un LK-24 (posmā no NK24-33 n.b. līdz NK24-07 n.b.) rekonstrukcija Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Ainažu pagastā." 14:00 03.04.2017
23.03.2017 Esošā 10/0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Brīvības ielas 127-136 rajonā 14:00 10.04.2017
22.03.2017 20kV līnijas NI24-35 un T-2325 Gaujiņas iznešana, Gaujiņas, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 14:00 31.03.2017
1
2