Nekustamie īpašumi

Detalizētāku informāciju par nomas objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 28626308 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi janis.pocs@latvenergo.lv.

 

AS "Sadales tīkls" nomā:
Adrese Kadastra nr./apz.nr. Objekta raksturojums Darbība
Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas novads   telpas – 41,6 m2 paredzēts nomāt
Vijciema iela 1A, Rīga 01000860292001004  telpas – 34,92 m2 paredzēts nomāt
Rudens iela 4A, Rīga   telpas – 53,3 m2 paredzēts nomāt
Krišjāņa Barona iela 75, Rīga 01000280032006001  telpas – 61,35 m2 paredzēts nomāt

 

 

AS "Sadales tīkls" iznomā:

Labiekārtotas biroja telpas, 95 m² platībā.
Adrese: Latgales iela 240A, Ludza.
Nomas maksa mēnesī – 4.91 euro/m². 
Nomas maksā iekļautas komunālo pakalpojumu (apkure, ūdens, kanalizācija) izmaksas.
Nomas maksā nav ietvertas telpu uzkopšanas izmaksas.

 Telpu plāns

Labiekārtotas biroja telpas ēkas pirmajā stāvā – 132 m² platībā un ēkas otrajā stāvā - 400.3 m² platībā.
Adrese: Ventas iela 6A, Skrunda, būves kadastra apzīmējums – 6209 003 0174 001.
Nomas maksa mēnesī – 1.80 euro/m².
Nomas maksā iekļautas komunālo pakalpojumu (apkure, ūdens, kanalizācija) izmaksas.
Nomas maksā nav ietvertas telpu uzkopšanas izmaksas.

 Telpu plāns

Biroja telpas ēkas pirmajā stāvā – 66.9 m² platībā un ēkas otrajā stāvā - 65.14 m² platībā.
Adrese: Lauku iela 6, Zilupe. Telpās nepieciešams remonts.
Nomas maksa mēnesī – 1.31 euro/m².
Nomas maksā iekļautas komunālo pakalpojumu (apkure, ūdens, kanalizācija) izmaksas.
Nomas maksā nav ietvertas telpu uzkopšanas izmaksas.

 Telpu plāns

Kantora telpu 58.8 m² platībā.
Adrese: „Pilskalni”, Vecpiebalga, būves kadastra apzīmējums – 4292 007 0198 001. 
Telpās nepieciešams remonts. 
Nomas maksa mēnesī – 2.15 euro/m².
Nomas maksā iekļautas komunālo pakalpojumu (apkure, ūdens, kanalizācija) izmaksas.
Nomas maksā nav ietvertas telpu uzkopšanas izmaksas.

 Telpu plāns

 

paredzēts nomāt