Integrētās vadības sistēma

Sākot juridiski patstāvīgu darbību 2007. gada 1. jūlijā, AS "Sadales tīkls" kā galveno mērķi izvirzīja būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpēties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Atbalstot atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu, jau 2008. gada februārī uzņēmumā AS "Sadales tīkls" tika uzsākts process integrētās vadības sistēmas ieviešanai. Integrēta sertifikācija ir veids, kā vadības sistēmu vienlaikus sertificēt atbilstoši diviem vai vairākiem standartiem.

AS "Sadales tīkls" integrētajā vadības sistēmā tiek aptvertas 3 vadības sistēmas:
  • Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām;
  • Vides pārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 14001:2004 prasībām;
  • Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši standarta OHSAS 18001:2007 prasībām.
 
2010. gada februārī AS "Sadales tīkls" saņēma Vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004. Savukārt 2011. gada aprīlī AS "Sadales tīkls" saņēma Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2008 un Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas sertifikātu OHSAS 18001:2007. Sertifikātus izsniedza auditorfirma SIA "Det Norske Veritas Latvia".
Integrētās vadības sistēmas izveidē ir ieguldīts milzīgs darbs: sakārtoti procesi, izstrādātas vienotas procedūras un sakārtota visa sistēmas dokumentācija. Ieviešot integrēto vadības sistēmu, AS "Sadales tīkls" sevi piesaka kā uzņēmums, kura vadība domā par ilgtspējīgu attīstību ne tikai pašas komercsabiedrības, bet visas valsts mērogā. Arī līdz šim uzņēmums ir nodrošinājis klientus ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, rūpējies par savu darbinieku darba drošību un profesionālo izaugsmi, un saņemtie sertifikāti ir būtisks apliecinājums kvalitatīvi ieviestajai un izpildītajai vairāku gadu darbības praksei.
 
Sertifikāts ISO 9001:2008 apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientam tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.
 
Sertifikāts ISO 14001:2004 apliecina uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā.
 
Sertifikāts OHSAS 18001:2007 apliecina uzņēmuma apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību (ADD). ADD pārvaldības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvās prasības. OHSAS 18001 ir plaši zināms ADD pārvaldības sistēmu standarts, kuru var lietot jebkuras nozares uzņēmums.