Tarifu salīdzināšanas tabulas

Izmaiņas diferencēto tarifu piemērošanai no 2016. gada 1. augusta:                    

  • S1 tarifs tiek piemērots mājsaimniecībām ar vienfāzes pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A ieskaitot.        
  • S2 un S3 (divas laika zonas) tarifi tiek piemēroti mājsaimniecībām ar trīsfāžu pieslēgumu.
  • S4 tarifs tiek piemērots bez tarifu plāniem.                    
  • S6 tarifu plāniem (0.4kV līnijās, 6-20kV līnijās un 6-20kV kopnēs) netiek noteikts ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma vai atļautās slodzes ierobežojums.  
  • Lietotājiem no 2016. gada 1. augusta netiek piemēroti S7 tarifa plāni un S9 tarifs. Lietotājiem, kuriem līdz 2016. gada 1. augustam spēkā esošais tarifs ir S7 vai S9, līdz brīdim, kad lietotājs izvēlēsies sev atbilstošāku tarifu un tarifu plānu, tiek piemērots atbilstošās sprieguma pakāpes S8 tarifa pamatplāns.
Mājsaimniecības
S4 (vienfāzes pieslēgums)
S6 (viena laika zona)
S8 (trīs laika zonas)
S7 (divas laika zonas) - no 01.08.2016. netiek piemērots
S9 (ielu apgaismojums) - no 01.08.2016. netiek piemērots