Pēdējā garantētā piegāde

Ministru kabineta Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Nr.50 paredz, ka tiem lietotājiem, kuri veic saimniecisko komercdarbību vai cita veida profesionālās darbības, no 2012. gada 1. novembra jāpērk elektroenerģija, izvēloties, kādu no elektroenerģijas tirgotājiem.

 

Ja lietotājs nav izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 130. punktu elektroenerģijas piegāde attiecīgiem lietotāja objektiem notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros, ko nodrošina sistēmas operatora izvēlēts tirgotājs.  Elektroenerģijas piegāde netiks pārtraukta un tā turpināsies par šī tirgotāja garantētās piegādes cenu, kas var būt atšķirīga no brīvā tirgus cenas.

 

Sistēmas operators turpinās piegādāt elektroenerģiju no pēdējā garantētās piegādes tirgotāja līdz tam brīdim, kad lietotājs izvēlēsies kādu citu tirgotāju un noslēgs ar viņu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

 

Sistēmas operators saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" ir konkursa kārtībā noteicis elektroenerģijas tirgotāju, kurš sniegs pēdējo garantēto piegādi lietotājiem – elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kuriem nav balansēšanas pakalpojuma līguma vai elektroenerģijas tirdzniecības līguma, kurš ietver arī balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, un kuri nav izteikuši vēlmi pārtraukt darbību elektroenerģijas tirgū.

 

Papildus klientam jānorēķinās arī par:

  • AS "Sadales tīkls" sistēmas pakalpojumu, kas katram lietotājam ir atkarīgs no tā pieslēguma vietas sadales sistēmā un izmantotās jaudas;
  • Obligātā Iepirkuma komponentēm (sākot ar 01.04.2014 – 0.02679 EUR/kWh).

 

Pēdējās garantētās piegādes tirgotājs

AS Latvenergo
Reg. Nr. 40003032949
www.latvenergo.lv

Elektroenerģijas tirgotāju reģistra numurs: ET0026
Elektroenerģijas tirgotāju reģistra reģistrēšanās datums: 01.01.2012
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
e-pasts: klientu.serviss@latvenergo.lv
Kontakttālrunis: +371 80200400