AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Saldus un Brocēnu novadā

10.08.2017
AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Saldus un Brocēnu novadā
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Turpinot pakāpenisku elektrotīkla atjaunošanu un uzlabošanu, šogad Saldus un Brocēnu novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 16 projektus, investīcijās ieguldot vairāk nekā 689 tūkst. eiro. Kopumā Brocēnu un Saldus novadā šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 31 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 16 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunu 21 transformatoru apakšstaciju. Pēc elektrotīkla pārbūves, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 000 AS “Sadales tīkls” klientu.

AS “Sadales tīkls” pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kvalitāti un tās pieejamību visā Latvijā. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski un, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, svarīgi to savlaicīgi atjaunot, un šo darbu AS “Sadales tīkls” veic pakāpeniski, ņemot vērā gan elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, kā arī uzņēmējdarbības attīstību. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

 

Arī Saldus un Brocēnu novadā AS “Sadales tīkls” šogad turpina atjaunot un rekonstruēt elektroapgādes infrastruktūras objektus. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 2 000 klientu, Saldū turpinājās pērn uzsāktā elektrotīkla pārbūve pilsētas daļās “Kalnsētas” un “Oškalni”, kur veikta 1963., 1970. un 1976. gadā izbūvēto vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 4 km garumā. Šī projekta ietvaros rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 7 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,4 km garumā. Elektrotīkla pārbūve norisinājās arī Jaunajā ielā, kur veikta novecojušo zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 1,6 km garumā, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti 80 klientiem.

 

Saldus novada teritorijā elektrotīkla rekonstrukciju AS “Sadales tīkls” šogad veic Nīgrandes, Jaunlutriņu, Rubas, Zirņu, Novadnieku pagastā. Nīgrandes pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Apjomīgākais darbs norisinājās starp apdzīvoto vietu “Kalni” un Zaņas dzirnavu ezeru, kur maģistrālā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi 1 156 klientiem, atjaunota 4,5 km garumā  un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. 2,3 km garš elektrolīnijas posms ir pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā, jo elektrotīkls šajā teritorijā šķērso mežainu apvidu. Elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana, gan iedzīvotāju, īpaši lauksaimniecības un mežizstrādes darbu veicēju drošību, jo samazinās risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Elektrotīkla rekonstrukcija Nīgrandes pagastā veikta arī Piķeļmuižas apkaimē, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 3 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve 200 metru garumā veikta arī māju “Strēļi” un “Kalnaiši” apkaimē.

 

Elektrotīkla rekonstrukcija šogad noslēgusies arī Novadnieku pagastā, kur, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu 209 klientiem, vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 7 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Vidējā sprieguma elektrolīniju posmi 1,3 km garumā pārbūvēti izolētu vadu izpildījumā, tādējādi elektrotīkls būs pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem.

 

Lai uzlabotu elektroapgādi 635 klientiem Rubas pagastā un Ezerē, šogad Rubas pagasta teritorijā tiek atjaunota 1976.gadā izbūvētā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 6,7 km garumā. Elektrolīnijas posms 0,7 km garumā tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, jo elektrotīkls šķērso mežainu apvidu. Savukārt, lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti 30 klientiem Jaunlutriņu pagastā, šogad pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 2,8 km garumā, veiks zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 0,9 km garumā un divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi.

 

Zirņu pagastā, īpašuma “Brīvzmnieki” apkaimē, šogad tiek veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, bet no autoceļa A9 “Rīga-Liepāja” līdz dzelzceļa stacijai “Airītes” tiek veikta vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla pārbūve 3,7 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā tiks veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, bet, lai pasargātu elektrotīklu no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana, 1,4 km garš gaisvadu elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 15 AS “Sadales tīkls” klientiem, kuru īpašumu elektroapgādi nodrošina šis elektrotīkls.

 

Brocēnu novadā šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies. Kopumā novada teritorijā AS “Sadales tīkls” realizēja trīs projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 128 tūkst. eiro. Divi no projektiem realizēti Remtes pagastā, kur atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 1,5 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 5,9 km garumā un veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 15 klientiem, savukārt Brocēnos veikta transformatoru apakšstacijas pārbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu asfaltbetona ražotnei.