AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Talsu un Rojas novadā

20.09.2017
AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Talsu un Rojas novadā
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Lai klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” šogad Talsu un Rojas novadā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 12 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 30 km garumā, veiks 22 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi un atjaunos sadales punktus “Sabile” un “Cīruļi”. Talsu un Rojas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 1 miljonu eiro, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 3 600 klientiem.

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” pakāpeniski visā Latvijā atjauno padomju laikos izbūvēto un novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi elektrotīklā ievieš digitālās tehnoloģijas un risinājumus. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā un uzņēmējdarbības attīstību, AS “Sadales tīkls” to pakāpeniski atjauno. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

 

Turpinot darbu, lai klientiem Talsu un Rojas novadā paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS “Sadales tīkls” šogad šo novadu teritorijā realizēs 11 projektus, investīcijās ieguldot vairāk nekā 1 miljonu eiro. Viens no lielākajiem projektiem tiek realizēts Talsu novadā - Sabilē, kur AS “Sadales tīkls” veic 1984.gadā izbūvētā sadales punkta “Sabile” rekonstrukciju. Šī projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 4 transformatoru apakšstacijas un 1 km garumā veikt vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju. Pēc sadales punkta rekonstrukcijas Sabiles pilsētas elektrotīkls tiks atdalīts no lauku elektrotīkla, paaugstinot elektroapgādes drošumu vairāk nekā 1 500 klientiem, jo elektrotīkla bojājumi lauku apvidū vairs neradīs elektroapgādes traucējumus klientiem pilsētā. Papildus sadales punkta un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvei, elektrotīklā tiks uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka bojājumu gadījumos atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

 

Valdgales pagastā šogad tiek realizēti divi projekti, no kuriem viens Cīruļos, bet otrs – Valdgales pagasta centrā. Cīruļu ciemā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies un šī projekta ietvaros veikta 1976.gadā izbūvētā sadales punkta “Cīruļi” rekonstrukcija, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi 380 klientiem. Arī šī projekta ietvaros vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, paaugstinot elektroapgādes drošumu klientiem un nodrošinot AS “Sadales tīkls” darbiniekiem iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt elektrolīniju pārslēgšanu elektrotīkla bojājumu gadījumos. Savukārt Valdgales pagasta centrā elektrotīkla rekonstrukcija vēl turpinās, kur AS “Sadales tīkls” atjauno vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 0,6 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas 4,3 km garumā tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām un tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

 

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Abavas pagastā, šogad Veģu ciemā veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Elektrotīkls šķērso sociālās aprūpes centra teritoriju, tādēļ tā pārbūve ne vien paaugstinās elektroapgādes drošumu 39 klientiem, bet arī iedzīvotāju drošību. Vēl viens projekts tiek realizēts Abavas pagasta centrā – Valgalē, kur AS “Sadales tīkls” veic 3 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 4,9 km garumā.

 

Ģibuļu pagastā šogad tiek veikta gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve. Zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve jau noslēgusies Ropiķu apkaimē, kur tās pārbūvētas par kabeļu līnijām 5,3 km garumā un papildus gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Savukārt starp Iliņiem un Kraujām AS “Sadales tīkls” atjaunoja pirms 40 gadiem izbūvētu 3,7 km garu vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas posmu,  pārbūvējot to izolētu vadu izpildījumā. Elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan iedzīvotāju, īpaši mežistrādes un lauksaimniecības darbu veicēju drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Vēl elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta teritorijā no īpašuma “Strēļi”, Rendas pagastā, līdz Kaļķciemam un šī projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu vidējā sprieguma 20kV kabeļu līniju 0,3 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,9 km garumā un veikt divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi.

 

Vidējā sprieguma un zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve šogad tiek veikta arī Lībagu pagastā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas stiepjas no īpašuma “Mazliepadas” līdz Stendei, 1,7 km garumā tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas 3,1 km garumā tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām un tiek veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Savukārt Lubes pagastā elektrotīkla pārbūve norisinās Anužu ciemā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām 5 km garumā. Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas izbūvētas vairāk kā pirms 30 gadiem, tādēļ to atjaunošana ir svarīga, lai ciema iedzīvotājiem nodrošinātu drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.

 

Rojas novadā turpinās pērn uzsāktā vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija. Lai klientiem nodrošinātu drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, Rojā tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 3,6 km garumā, bet 0,9 km garš elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Pilsētas teritorijā tiek veikta arī zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 1,8 km garumā un  rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums paaugstināsies 1 400 klientiem, jo Rojas pilsētas elektrotīkls būs atdalīts no lauku elektrotīkla un klientu elektroapgādi pilsētā neietekmēs elektrotīkla bojājumi lauku apvidū. Turklāt gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām un izolētu vadu izpildījumā pasargās elektrotīklu no bojājumiem, kurus visbiežāk izraisa spēcīgā vēja nolauztu koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem. Šī projekta ietvaros vidējā sprieguma elektrotīklā plānots izbūvēt attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, kā arī nodrošinās, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, tādējādi paaugstinot klientu elektroapgādes drošumu.

 

Arī turpmākajos gados AS „Sadales tīkls” Talsu un Rojas novadā turpinās veikt elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi, jo tikai, pakāpeniski atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un ilgtermiņā nodrošināt klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.