AS “Sadales tīkls” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā atjauno elektrotīklu 82 km garumā

06.10.2017
AS “Sadales tīkls” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā atjauno elektrotīklu 82 km garumā
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Lai klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” šogad Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 63 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 19 km garumā un veiks 24 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi. Šo Kurzemes novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 1,1 miljonu eiro, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 13 tūkstošiem klientu.

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” pakāpeniski visā Latvijā atjauno padomju laikos izbūvēto un novecojušo elektrotīklu. Katru gadu pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma jeb elektrolīnijas vidēji 1 600 km garumā. Atbilstoši pieejamajam finansējumam tas ir minimālais apjoms, kuru AS “Sadales tīkls” ir novērtējusi kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, jo darbs tiek veikts, rūpīgi izvērtējot elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā un uzņēmējdarbības attīstību.  Īpaši svarīga ir savlaicīga elektrotīkla atjaunošana, kas nodrošina elektroapgādi pilsētām vai apdzīvotām vietām, jo tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

 

Pakāpeniski atjaunojot Kuldīgas novada elektrotīklu, šogad novada teritorijā AS “Sadales” tīkls” plāno realizēt 12 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 475 tūkst. eiro. Šogad elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija norisinās Gudenieku, Rendas, Turlavas, Vārmes, Laidu un Kurmāles pagastu teritorijā, un kopumā Kuldīgas novadā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 25 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 12,7 km garumā un veikt 16 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi. Turpinot labas sadarbības praksi ar Kuldīgas pašvaldību, šogad Kuldīgā elektrotīkla rekonstrukcijas projekts realizēts vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto ielas rekonstrukciju - pašvaldība veica Dārzniecības ielas rekonstrukciju, savukārt AS “Sadales tīkls” teritorijā no Pilskalna līdz Ventspils ielai veica vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām. Šī projekta ietvaros veikta 1975.gadā izbūvēto vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 4,6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,1 km garumā un veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Vienlaicīgi realizējot elektrotīkla un pašvaldības plānotos ielu, ceļu vai citu inženierkomunikāciju rekonstrukcijas projektus, gan AS “Sadales tīkls”, gan pašvaldības pārliecinās, ka savlaicīgai informācijas apmaiņai starp pašvaldību un AS “Sadales tīkls” par plānotajiem projektiem ir ļoti liela nozīme, jo, savlaicīgi saskaņojot plānotos projektus, var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņot darbības, efektīvi izmantot administratīvos resursus, samazināt kopējās projektu izmaksas un izpildes laiku. Līdz ar to gan pašvaldība, gan AS “Sadales tīkls” var efektīvāk izmantot investīcijām paredzētos līdzekļus, veicinot pašvaldības attīstību un vietējo iedzīvotāju labklājību.

 

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Gudenieku pagastā, gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīniju pārbūve šogad veikta pie Basu ciema. Turpinot pakāpenisku elektrotīkla atjaunošanu, šajā apvidū atjaunota 1962.gadā izbūvētā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 3,2 km garumā,  zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā un veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

 

Arī Rendas pagastā šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies. Šogad pagasta centrā demontētas divas 80.gados izbūvētas transformatoru apakšstacijas un to vietā izbūvēta jauna, kā arī izbūvēta jauna zemsprieguma kabeļu līnija 0,7 km garumā, savukārt pie Usmas ezera starp īpašumiem “Kalnameķi” un “Kausi” veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,7 km garumā, izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 0,4 km garumā un 2 jaunas transformatoru apakšstacijas.

 

Turlavas pagastā elektrotīkla rekonstrukcija vēl turpinās un šogad pagasta teritorijā paredzēts pārbūvēt 3,3 km garu 1962.gadā izbūvētu vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju izolētu vadu izpildījumā, izbūvēt jaunu zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju 0,3 km garumā un 3 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan saimniecisko darbu veicēju drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

 

Laidu pagastā elektrotīkla pārbūve norisinās ciema “Vanga” apkaimē un no Vangas līdz Ķikuriem, kur 4,2 km garumā tiek atjaunota 1963.gadā izbūvētā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija, veikta 3 jaunu transformatoru apakšstaciju un 0,3 km garas zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve, savukārt teritorijā no Laidiem līdz Muižniekiem šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 6,7 km garumā un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi.

 

Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti klientiem Kurmāles pagastā, AS “Sadales tīkls” starp Jāteli un Pūcēm šogad atjaunoja vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,4 km garumā, veica 2 jaunu transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,8 km garumā , savukārt Vilgalē šogad plānots veikt transformatoru apakšstacijas “Pūķi” rekonstrukciju. Elektrotīkla pārbūve vēl norisinās Vārmes pagastā, kur starp Mālkalniem un Dūrām AS “Sadales tīkls” veic zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,9 km garumā.

 

Skrundas novadā šogad AS “Sadales tīkls” plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 37 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5,5 km garumā un veikt 8 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi. Skrundas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad plāno ieguldīt 666 tūkst. eiro, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 8 000 klientu. Skrundas novadā turpinās apjomīga vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukcija. Vidējā sprieguma elektrolīniju atjaunošana ir ļoti nozīmīga, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, jo pēc apakšstacijas “Skrunda” izbūves elektrolīnijas savienos šo apakšstaciju ar apakšstaciju “Kuldīga” un nodrošinās rezerves elektroapgādi klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos.

 

Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija norisinās Raņķu pagastā – autoceļa P116 “Kuldīga-Skrunda” apvidū.  Elektrolīniju pārbūve noslēgusies elektrolīnijas posmā no Līdumniekiem līdz Ranķiem, kur gar autoceļu P116 vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 5,8 km garumā, bet elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās teritorijā no autoceļa P116 līdz Upeslejām. Šajā apvidū vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek atjaunotas 6,3 km garumā un tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Savukārt saimniecības “Zeltkalni” apkaimē AS “Sadales tīkls” 3 km garumā veic 1954.gadā izbūvētās zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju, un pēc elektrolīnijas pārbūves elektrotīkls būs pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu līnijai vējainā laikā. Elektrotīkla rekonstrukcija vēl norisinās starp autoceļu P116 un ciematiem ”Savenieki” un “Videnieki”, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek atjaunotas 8 km garumā un veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

 

Skrundas pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Lielākā daļa no Skrundas pagastā esošā elektrotīkla šķērso mežainus apvidus, tādēļ šogad šī pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” veica vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi izolētu vadu izpildījumā. Elektrolīniju pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan saimniecisko darbu veicēju drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot mežistrādes darbus elektrotīkla tuvumā. Kopumā Skrundas pagastā vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvētas izolētu vadu izpildījumā 12,6 km garumā un veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Elektrolīniju pārbūve norisinājās ciema “Niedre” apkaimē, Skrundā pie Zivju dīķa, un gar autoceļu no Skrundas līdz Stalmaņiem, kur gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija veikta 4,7 km garumā.

 

Arī Nīkrāces pagastā šogad plānotā elektrolīniju pārbūve jau ir noslēgusies. Pie Vormsātes veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 2 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Savukārt starp Maznīkrāci un Dzeldu AS “Sadales tīkls” atjaunoja vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 4,9 km garumā un šī projekta ietvaros veikta arī divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Papildus Nīkrāces pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājumu gadījumos atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

 

Alsungas novadā šogad AS “Sadales tīkls” veic zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 21 tūkst. eiro. Šī projekta ietvaros paredzēts atjaunot 1989.gadā izbūvēto zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju, pārbūvējot to par kabeļu līniju 1,3 km garumā un  paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti īpašumiem “Zemgaļi”, “Kannenieki”, “Ceļarāji” un Čāčas”.

 

Arī turpmākajos gados Kurzemē, tostarp Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā, AS „Sadales tīkls” turpinās veikt elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi, jo tikai, pakāpeniski atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un ilgtermiņā nodrošināt klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.