Klienta elektroietaises pieslēgšana un atslēgšana

Plašāku informāciju par visiem AS "Sadales tīkls" pakalpojumiem var iegūt, zvanot uz Klientu servisa tālruni 8403. Visu cenrādī norādīto pakalpojumu izmaksas norādītas ar PVN.

Pieteikties pakalpojumiem var klientu portālā www.e-st.lv vai sūtot iesniegumu st@sadalestikls.lv.

 

Klienta elektroietaises pieslēgšana elektrotīklam pēc atslēgšanas par savlaicīgi neveiktiem maksājumiem (0,4kV elektrotīklā)

 

Atjaunojam elektroapgādi klientam pēc atslēgšanas par savlaicīgi neveiktiem maksājumiem (atslēguma vieta pie elektroenerģijas skaitītāja).
 
 
Pakalpojuma maksa 29.00 EUR
Elektroenerģijas pieslēguma atjaunošana pēc klienta pieprasījuma (0,4 kV elektrotīklā)

Nodrošinām elektroapgādes pieslēgšanu vai pārtraukšanu pēc klienta lūguma:

 

  • elektroapgādes piegādes pārtraukšana uz laiku, saglabājot līgumattiecības,
  • pieslēguma atjaunošana atslēgtam objektam. Papildus informāciju skatīt šeit.

 

Pakalpojuma maksa 29.00 EUR

Klienta elektroietaises pieslēgšana elektrotīklam pēc atslēgšanas par savlaicīgi neveiktiem maksājumiem (6-20kV elektrotīklā)

 

Atjaunojam elektroapgādi klientam pēc atslēgšanas par savlaicīgi neveiktiem maksājumiem (atslēguma vieta 6-20kV elektrotīkls).
 
 
Pakalpojuma maksa 54.00 EUR
Elektroapgādes pārtraukšana/atjaunošana pēc klienta pieprasījuma (6-20kV elektrotīklā)

Nodrošinām elektroapgādes pārtraukšanu pēc klienta lūguma vai pieslēgšanu:

  • elektroapgādes piegādes pārtraukšana uz laiku, saglabājot līgumattiecības. Lai izpildītu klienta pieprasījumu, nepieciešams klienta parakstīts iesniegums, kas iesniegts vismaz 15 dienas pirms atslēguma;
  • pieslēguma atjaunošana (līdz 6 mēnešiem pēc atteikšanās). 
Pakalpojuma maksa 54.00 EUR