Materiālo zaudējumu kompensēšana

Klientam nodarīto materiālo zaudējumu kompensēšanas nosacījumi:
 • Notikums ir noticis AS "Sadales tīkls" apkalpē un īpašumā esošajā elektrotīklā.
 • Klientam nav bijusi iespēja novērst zaudējumus, pat ievērojot pienācīgu rūpību un pielietojot saprātīgus aizsardzības pasākumus, piemēram: trīsfāžu elektromotoriem nav ierīkota fāžu izkrišanas kontroles ierīce.
 • Zaudējumi tiek kompensēti tikai par jau notikušu mantas samazinājumu (piemēram, bojātu sadzīves elektrotehniku), nevis par sagaidāmās peļņas atrāvumu.

 

Veids, kādā piesakāma materiālo zaudējumu kompensēšana:

 • Sūtot informāciju par notikumu e-pastu st@sadalestikls.lv;
 • Zvanot pa tālruni 8403;
 • Rakstot vēstuli uz adresi: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160.

AS "Sadales tīkls" rīcība pēc klienta iesnieguma saņemšanas:

 • AS "Sadales tīkls" darbinieks nepieciešamības gadījumā ar Jums sazināsies, lai noskaidrotu detalizētāku informāciju.
 • Mēs pārliecināsimies, vai Jūsu sabojātās elektroiekārtas izraisīja AS "Sadales tīkls" piederības robežā esošs notikums.
 • Pēc visu apstākļu izvērtēšanas mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par pieņemto lēmumu kompensēt zaudējumus vai atteikumu.

 

Zaudējumu kompensēšana:

 • Lai saņemtu kompensāciju, Jums būs jāiesniedz zaudējumu apliecinoši dokumenti (izrakstītie rēķini par veiktajiem remontiem un bankas vai internetbankas maksājuma uzdevums par rēķina apmaksu; kases čeki, ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu).
 • Sertificētas remonta darbnīcas slēdziens ar minētu elektroierīces bojājuma iemeslu.
 • Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas AS "Sadales tīkls" ar Jums noslēgs vienošanos par zaudējumu kompensēšanu, kurā tiks norādītas līguma slēdzēja puses un bankas konta numurs, uz kuru veiksim pārskaitījumu.