Pieslēguma līguma laušana

Ja klients vēlas lauzt noslēgto jaunā pieslēguma parakstīto Pieslēguma līgumu un saņemt atpakaļ samaksāto pieslēguma maksu, tad ir jāaizpilda iesniegums "Pieslēguma līguma laušana un naudas atmaksa".

Ar elektroenerģijas piegādi saistītiem pakalpojumiem, biežāk izmantojamās iesniegumu un pieteikumu formas, Jūs varat atrast AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv. Iesniegumu var iesūtīt pa pastu vai e-pastu st@sadalestikls.lv Papildus informāciju var saņemt zvanot uz Klientu servisa informatīvo tālruni 8403.
 
Ja naudas atmaksa būs iespējama, tad samaksātā pieslēguma maksa tiks pārskaitīta uz Iesniegumā norādīto bankas kontu. Ja naudas atmaksa nebūs iespējama, tad uz Iesniegumā norādīto adresi tiks nosūtīta vēstule ar pamatojumu par Pieslēguma līguma laušanu un pieslēguma maksas neatmaksāšanu.