Kvalifikācijas sistēmas

Ar pilnvērtīgu informāciju par Latvenergo koncerna Iepirkumu procedūrām, kvalifikācijas nolikumu, kvalificēto pretendentu reģistru un piedāvājumu iesniegšanas kārtību var iepazīties AS "Latvenergo" mājas lapā. Skatīt informāciju AS "Latvenergo" mājas lapā.

 AS "Sadales tīkls" kvalificēto pretendentu reģistrs 

 

Standarta dokumentācija

 Būvdarbu iepirkumu procedūras sarunu nolikums (izvēles kritērijs viszemākā cena) (spēkā no 17.03.2010, grozijumi no 29.05.2017)

 Piedāvājuma vēstule

 Būvdarbu iepirkumu procedūras sarunu nolikums (izvēles kritērijs saimnieciskais izdevīgums) (spēkā no 11.01.2017, grozījumi no 29.05.2017)

 Piedāvājuma vēstule

 Būvprojekta izstrādes iepirkumu procedūras sarunu nolikums (spēkā no 17.12.2012, grozījumi no 06.06.2017)

 Piedāvājuma vēstule

 Būvprojektēšanas un Būvdarbu iepirkumu procedūras sarunu nolikums (spēkā no 11.12.2013, grozījumi no 07.06.2017)

 Piedāvājuma vēstule

 Transformatoru punktu būvju remonta darbu iepirkumu procedūras - sarunu nolikums (spēkā no 12.03.2014, grozījumi no 16.06.2017)

 Piedāvājuma vēstule

 Elektropārvades 0,4kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkumu procedūras – sarunu nolikums (spēkā no 03.02.2016, grozījumi no 28.11.2016)

 Piedāvājuma vēstule