Informācija sadarbības partneriem

Visa kvalificētajiem darbuzņēmējiem nepieciešamā informācija pieejama AS "Sadales tīkls" informācijas vietnē Sharepoint. Piekļuve informācijas vietnei ir nodrošināta darbuzņēmējiem, kuriem ir piekļuve AS "Sadales tīkls" Kviksteps vai ĢIS sistēmai. Lai pieslēgtos informācijas vietnei, darbuzņēmējiem jāizmanto attālinātās piekļuves portāli.


Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar AS "Sadales tīkls" Kapitālieguldījumu funkcijas elektroinženieri Edvīnu Prikņu, sūtot informāciju uz e-pastu edvins.prikna@sadalestikls.lv.