ELEKTROSTACIJU PIESLĒGŠANAS PIETEIKUMU RINDA

Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā stājas noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai.
Izmaiņas īstenotas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un grozījumiem SPRK padomes lēmumā Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"

Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa


Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanu un ražotāja pieslēgumiem elektroenerģijas sadales sistēmai, kā arī ievērojot atklātības un procesa caurspīdības principus, "Sadales tīkls" publicē vienotu elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindu. Elektrostacijas pieslēgšana

Sadales sistēmas jauda apakšstacijās ir ierīkota atbilstoši faktiskajām elektroenerģijas patēriņa vajadzībām konkrētā sadales sistēmas teritorijā. Pieejamo sistēmas jaudu jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai ierobežo apakšstacijās uzstādītā 110 / 6 - 20 kV transformatoru jauda. Straujā elektroenerģijas ražošanas jaudu pieprasījuma dēļ ir izveidojies izteikts brīvo sistēmas jaudu deficīts, tālab daļā teritoriju pakalpojums var tikt atteikts. Brīvās jaudas karte 

Elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā, pieslēgšanas pieteikumu rindā tiek iekļauti pieteikumi ražošanas iekārtu pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai eksporta jaudas palielināšanai, ja kopā ar pieteikumu ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk tai skaitā arī Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš – Ekonomikas ministrijas) atļauja. Rindā tiek iekļauti arī tie pieteikumi, kuriem izsniegtas tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai, ierobežojot eksporta jaudu, un aktuāla ir eksporta jaudas palielināšana. Sarakstā atspoguļojas pieteikuma statuss: "realizācijā", ja elektrostacijas pieslēgšanai ir izsniegtas tehniskās prasības, vai "rindā", ja elektrostacijas pieslēgšanai nebija iespējams izsniegt tehniskās prasības jaudas trūkuma dēļ vai arī tās izsniegtas elektrostacijas pieslēgšanai ar mazāku eksporta jaudu nekā klients pieteicis.

Mikroģeneratora jeb ražošanas iekārtu, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW pieslēgšana paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu šobrīd netiek ierobežota, tālab ražošanas jaudas rezervācija nav nepieciešama un pieteikumu rinda netiek veidota. Mikroģeneratora pieslēgšana

Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda tiek veidota, sākot ar 2022. gada 1. jūniju. Informācija sarakstā tiek atjaunota vienu reizi nedēļā.
Dati atjaunoti: 27.03.2023.
Elektrotīkla 110 / (6-20) kV apakšstacija Pieteikuma numurs Pieteikuma saņemšanas datums Pieteikuma statuss Kopējā pieslēgumā plānotā elektrostacijas ģeneratoru / invertoru uzstādītā jauda, MW
A/st. 2 Ķegums-1
122455216 16.06.2021. Realizācijā 0,95
122662216 18.06.2021. Realizācijā 0,95
101454225 18.01.2022. Realizācijā 3,30
110324223 18.05.2022. Realizācijā 0,50
121510220 15.08.2022. Realizācijā 1,40
122209226 19.08.2022. Rindā 0,30
122513226 23.08.2022. Rindā 0,50
124501223 09.09.2022. Rindā 0,24
124404223 13.09.2022. Rindā 0,49
124749221 15.09.2022. Rindā 0,05
A/st. 2A Ķegums-2
109215220 08.04.2022. Realizācijā 0,10
114475220 09.06.2022. Realizācijā 0,32
117688221 07.07.2022. Realizācijā 0,30
120285226 03.08.2022. Realizācijā 4,10
122752223 25.08.2022. Realizācijā 1,00
122903221 29.08.2022. Realizācijā 0,32
128040227 18.10.2022. Rindā 2,00
101742238 25.01.2023. Rindā 0,02
A/st. 4 Aizkraukle
108829222 05.04.2022. Realizācijā 2,20
125820217 20.07.2021. Realizācijā 4,00
119346228 25.07.2022. Realizācijā 4,30
123726229 06.09.2022. Rindā 0,49
131929225 02.12.2022. Rindā 0,50
102081231 31.01.2023. Rindā 0,26
A/st. 8 TEC-2
118517223 15.07.2022. Realizācijā 2,50
122317228 23.08.2022. Realizācijā 0,50
130493228 10.11.2022. Rindā 2,50
132105226 06.12.2022. Rindā 0,50
A/st. 10 Salaspils
103282220 04.02.2022. Realizācijā 4,99
104274224 16.02.2022. Realizācijā 9,80
106684223 16.03.2022. Rindā 10,00
115186220 06.06.2022. Rindā 9,80
A/st. 11 Ogre
110115225 19.04.2022. Realizācijā 0,84
112363224 17.05.2022. Realizācijā 9,90
114420220 03.06.2022. Realizācijā 1,50
119414228 27.06.2022. Rindā 1,00
121012223 09.08.2022. Rindā 2,50
123167228 30.08.2022. Rindā 0,50
124681224 14.09.2022. Rindā 0,04
124712229 14.09.2022. Rindā 0,50
102490233 03.02.2023. Rindā 0,35
103996231 22.02.2023. Rindā 0,06
A/st. 13 Sigulda
138898210 02.12.2021. Realizācijā 0,99
101721220 21.03.2022. Realizācijā 0,11
108798227 05.04.2022. Realizācijā 9,90
109076223 07.04.2022. Realizācijā 9,90
117109221 01.07.2022. Rindā 0,24
118051226 11.07.2022. Rindā 0,24
118061229 11.07.2022. Rindā 0,20
118521222 18.07.2022. Rindā 4,99
121972224 07.08.2022. Rindā 0,06
121428228 15.08.2022. Rindā 0,08
121813228 17.08.2022. Rindā 0,49
121824220 17.08.2022. Rindā 0,49
123295226 01.09.2022. Rindā 9,90
123618227 05.09.2022. Rindā 0,99
128809222 26.10.2022. Rindā 0,50
128810224 26.10.2022. Rindā 0,50
128811223 26.10.2022. Rindā 0,39
130276225 08.11.2022. Rindā 0,20
132816227 19.12.2022. Rindā 0,50
101282235 19.01.2023. Rindā 0,04
102050233 30.01.2023. Rindā 3,57
102880238 09.02.2023. Rindā 0,02
104721230 03.03.2023. Rindā 0,11
A/st. 14 Lielvārde
105551221 02.03.2022. Realizācijā 1,54
106779222 15.03.2022. Realizācijā 7,60
108466229 01.04.2022. Rindā 7,60
115546226 08.06.2022. Rindā 0,50
124210226 07.09.2022. Rindā 9,90
123953225 08.09.2022. Rindā 0,19
132293222 07.12.2022. Rindā 8,77
A/st. 17 Suntaži
112699228 17.05.2022. Realizācijā 7,35
116712224 28.06.2022. Rindā 1,00
118422224 14.07.2022. Rindā 0,99
123316228 01.09.2022. Rindā 1,00
124151220 09.09.2022. Rindā 0,20
110633228 11.10.2022. Rindā 0,14
127697228 14.10.2022. Rindā 0,25
131590227 29.11.2022. Rindā 0,09
131612228 29.11.2022. Rindā 0,09
100679234 11.01.2023. Rindā 0,04
102357237 03.02.2023. Rindā 0,02
106077238 21.03.2023. Rindā 0,50
106202236 22.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 20 Krustpils
122460214 16.06.2021. Realizācijā 0,90
122665213 18.06.2021. Realizācijā 0,90
118428228 14.07.2022. Realizācijā 1,70
121307226 12.08.2022. Rindā 0,05
121818223 17.08.2022. Rindā 0,34
122056220 18.08.2022. Rindā 0,99
122220221 19.08.2022. Rindā 0,05
A/st. 21 Pļaviņas
134628219 02.11.2021. Realizācijā 1,40
118583228 15.07.2022. Realizācijā 2,40
118563222 18.07.2022. Realizācijā 0,10
125673228 22.09.2022. Realizācijā 0,50
126094220 26.09.2022. Realizācijā 1,75
126577226 03.10.2022. Rindā 0,50
127215228 11.10.2022. Rindā 0,50
A/st. 22 Nereta
120553217 02.06.2021. Realizācijā 5,85
102317222 31.01.2022. Realizācijā 2,60
106424221 11.03.2022. Rindā 4,80
128812222 27.10.2022. Rindā 0,48
A/st. 23 Ērgļi
107998222 28.03.2022. Realizācijā 1,40
108667222 04.04.2022. Realizācijā 3,70
123613222 05.09.2022. Realizācijā 0,84
126613229 05.10.2022. Rindā 0,50
130628226 14.11.2022. Rindā 0,06
131022229 18.11.2022. Rindā 0,40
131535224 17.03.2023. Rindā 0,10
A/st. 24 Tēraudlietuve
106439216 25.02.2021. Realizācijā 1,95
114200220 31.05.2022. Realizācijā 8,70
100485237 09.01.2023. Rindā 0,32
A/st. 27 Viesīte
102473221 28.01.2022. Realizācijā 0,50
103568229 08.02.2022. Realizācijā 0,50
104219221 15.02.2022. Realizācijā 8,20
107108229 18.03.2022. Rindā 0,20
123602220 05.09.2022. Rindā 0,30
126411227 03.10.2022. Rindā 0,50
A/st. 31 Grīva
104637227 18.02.2022. Realizācijā 9,90
105554228 02.03.2022. Realizācijā 2,40
108680225 11.04.2022. Realizācijā 1,40
124181229 09.09.2022. Rindā 0,30
126031225 23.09.2022. Rindā 0,99
104922233 08.03.2023. Rindā 0,05
A/st. 32 Gajoks
117834224 18.07.2022. Realizācijā 4,40
117997226 03.08.2022. Realizācijā 3,80
127693222 14.10.2022. Rindā 14,99
A/st. 33 Krāslava
102713224 31.01.2022. Realizācijā 8,70
124628229 14.09.2022. Realizācijā 0,50
128910221 27.10.2022. Rindā 0,20
129613226 02.11.2022. Rindā 8,70
104119237 24.02.2023. Rindā 0,50
105978231 20.03.2023. Rindā 0,50
105979230 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 39 Ilūkste
114600228 03.06.2022. Realizācijā 0,80
115322220 07.06.2022. Realizācijā 3,00
115834226 20.06.2022. Realizācijā 1,75
119099229 22.07.2022. Realizācijā 1,24
121780225 17.08.2022. Realizācijā 0,50
133016220 21.12.2022. Rindā 2,94
102128233 31.01.2023. Rindā 0,05
102129232 31.01.2023. Rindā 0,05
105941239 20.03.2023. Rindā 0,25
A/st. 41 Olaine
111188222 29.04.2022. Realizācijā 3,90
111948226 09.05.2022. Realizācijā 5,00
116369224 22.06.2022. Rindā 8,50
122260223 21.08.2022. Rindā 3,80
126845220 06.10.2022. Rindā 1,45
130786223 16.11.2022. Rindā 0,34
101508236 21.01.2023. Rindā 0,15
103999238 22.02.2023. Rindā 0,50
104001235 22.02.2023. Rindā 0,50
104003233 22.02.2023. Rindā 0,50
A/st. 42 Stelpe
102165225 03.02.2022. Realizācijā 3,70
105592222 03.03.2022. Realizācijā 5,85
109391225 11.04.2022. Rindā 0,24
122468229 22.08.2022. Rindā 0,05
122469228 22.08.2022. Rindā 0,05
122471229 22.08.2022. Rindā 0,16
122779222 25.08.2022. Rindā 0,05
122907227 20.09.2022. Rindā 10,00
A/st. 43 Miezīte
108792223 05.04.2022. Realizācijā 1,76
118266228 13.07.2022. Realizācijā 0,05
118380227 14.07.2022. Realizācijā 3,70
120748226 08.08.2022. Realizācijā 1,10
121765224 17.08.2022. Realizācijā 0,19
123455228 01.09.2022. Realizācijā 0,50
123464222 01.09.2022. Realizācijā 0,50
123466220 01.09.2022. Realizācijā 0,49
123471228 01.09.2022. Realizācijā 0,50
124140228 09.09.2022. Rindā 4,00
124479229 13.09.2022. Rindā 0,49
126088223 26.09.2022. Rindā 4,90
133087220 22.12.2022. Rindā 0,50
A/st. 44 Dobele
107324210 03.03.2021. Realizācijā 1,76
103295220 02.06.2021. Realizācijā 5,00
134481210 19.10.2021. Realizācijā 1,99
135317215 26.10.2021. Realizācijā 0,40
121346229 12.08.2022. Rindā 0,42
122600223 24.08.2022. Rindā 0,20
126436228 21.09.2022. Rindā 0,14
126809224 05.10.2022. Rindā 0,03
128295221 20.10.2022. Rindā 0,20
131003222 26.10.2022. Rindā 1,00
131159228 22.11.2022. Rindā 0,03
132741224 16.12.2022. Rindā 8,00
132983228 21.12.2022. Rindā 0,06
133033229 22.12.2022. Rindā 0,16
101161233 17.01.2023. Rindā 0,22
102690237 07.02.2023. Rindā 0,04
105300236 13.03.2023. Rindā 14,99
A/st. 45 Iecava
104109221 14.02.2022. Realizācijā 3,20
105442220 01.03.2022. Realizācijā 2,30
105437222 02.03.2022. Rindā 2,75
120544226 05.08.2022. Rindā 0,11
121829225 17.08.2022. Rindā 0,98
123307224 01.09.2022. Rindā 0,25
124953224 19.09.2022. Rindā 1,05
124957220 19.09.2022. Rindā 1,05
132229225 07.12.2022. Rindā 0,30
A/st. 46 RAF
112238223 16.05.2022. Realizācijā 3,60
114417220 01.06.2022. Realizācijā 0,99
117061220 30.06.2022. Realizācijā 1,40
117176225 01.07.2022. Realizācijā 0,50
118449223 14.07.2022. Realizācijā 0,50
121005227 09.08.2022. Realizācijā 0,07
122192223 19.08.2022. Realizācijā 5,00
130590228 12.11.2022. Realizācijā 0,10
132665229 15.12.2022. Rindā 0,31
132912228 19.12.2022. Rindā 0,30
100957231 15.01.2023. Rindā 0,15
A/st. 47 Bauska
106972223 15.03.2022. Realizācijā 0,50
108439227 01.04.2022. Realizācijā 1,00
108441228 11.04.2022. Realizācijā 1,00
110718224 25.04.2022. Realizācijā 0,32
113610222 24.05.2022. Realizācijā 0,12
115473221 15.06.2022. Realizācijā 0,99
119046227 21.07.2022. Realizācijā 5,00
100822230 12.01.2023. Rindā 1,99
A/st. 48 Tērvete
108802223 05.04.2022. Realizācijā 6,80
108824227 05.04.2022. Rindā 6,80
114545228 03.06.2022. Rindā 10,30
124615229 14.09.2022. Rindā 0,40
126214220 29.09.2022. Rindā 1,20
132607229 13.12.2022. Rindā 0,06
100223237 04.01.2023. Rindā 0,02
101492232 20.01.2023. Rindā 3,50
A/st. 49 Eleja
113021222 18.05.2022. Realizācijā 4,00
113150229 19.05.2022. Realizācijā 3,45
113598221 24.05.2022. Rindā 0,60
118621229 15.07.2022. Rindā 0,99
118639224 15.07.2022. Rindā 1,90
123435222 01.09.2022. Rindā 0,14
126201220 27.09.2022. Rindā 0,05
126178227 29.09.2022. Rindā 0,49
126751220 07.10.2022. Rindā 0,10
129552222 01.11.2022. Rindā 0,05
130751229 16.11.2022. Rindā 0,61
102689235 07.02.2023. Rindā 0,06
102838235 09.02.2023. Rindā 0,14
A/st. 52 Skrunda
103878223 11.02.2022. Realizācijā 7,95
106772229 15.03.2022. Realizācijā 1,30
124127225 09.09.2022. Realizācijā 0,03
100470239 09.01.2023. Rindā 0,10
102923234 10.02.2023. Rindā 0,32
A/st. 53 Brocēni 110
134570202 07.12.2020. Realizācijā 5,00
120530214 02.06.2021. Realizācijā 5,40
103182223 04.02.2022. Realizācijā 0,40
128259225 20.10.2022. Rindā 0,06
131396227 24.11.2022. Rindā 0,16
131906222 02.12.2022. Rindā 0,06
101386238 20.01.2023. Rindā 0,24
A/st. 54 Jaunpils
124742228 15.09.2022. Realizācijā 2,50
127846228 17.10.2022. Realizācijā 0,49
128856220 27.10.2022. Realizācijā 0,45
128899229 27.10.2022. Realizācijā 0,45
128901227 27.10.2022. Realizācijā 0,45
129017220 28.10.2022. Rindā 0,45
A/st. 56 Kandava
134396211 19.10.2021. Realizācijā 2,00
105978228 08.03.2022. Realizācijā 1,70
106950229 17.03.2022. Realizācijā 4,15
115179224 13.07.2022. Realizācijā 3,70
121425221 15.08.2022. Realizācijā 0,13
122654224 24.08.2022. Rindā 0,50
123899224 07.09.2022. Rindā 0,03
124774225 15.09.2022. Rindā 0,20
106100231 21.03.2023. Rindā 0,50
106105236 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 57 Auce
134128201 02.12.2020. Realizācijā 2,85
111959228 09.05.2022. Rindā 0,50
117985225 09.07.2022. Rindā 0,30
119891223 02.08.2022. Rindā 0,90
A/st. 58 Kūmas
135365209 15.12.2020. Realizācijā 6,00
109721222 19.04.2022. Realizācijā 0,30
115688223 09.06.2022. Rindā 0,90
115697227 09.06.2022. Rindā 0,50
121867229 17.08.2022. Rindā 0,99
124286221 12.09.2022. Rindā 0,44
126717222 05.10.2022. Rindā 9,99
128529227 24.10.2022. Rindā 0,50
130714224 15.11.2022. Rindā 0,12
132930226 20.12.2022. Rindā 0,05
100721234 11.01.2023. Rindā 0,10
A/st. 60 Grobiņa
119596227 27.07.2022. Rindā 0,50
119622227 27.07.2022. Rindā 0,50
119628221 28.07.2022. Rindā 0,50
119626223 29.07.2022. Rindā 0,50
119647228 29.07.2022. Rindā 0,50
123668222 06.09.2022. Rindā 0,03
104015234 23.02.2023. Rindā 0,07
A/st. 62 Zaļā birzs
109518228 06.04.2022. Realizācijā 0,24
119648227 29.07.2022. Rindā 0,50
122597226 24.08.2022. Rindā 0,30
128063220 18.10.2022. Rindā 0,15
129790220 03.11.2022. Rindā 0,50
128093229 08.11.2022. Rindā 1,10
130418229 16.11.2022. Rindā 1,10
131468223 26.11.2022. Rindā 0,03
131661224 29.11.2022. Rindā 0,02
101099237 17.01.2023. Rindā 0,40
103863238 16.02.2023. Rindā 0,30
105826231 18.03.2023. Rindā 0,99
A/st. 64 Ezerkrasts
103862226 10.02.2022. Realizācijā 0,11
114084226 30.05.2022. Realizācijā 9,80
118255226 25.07.2022. Realizācijā 0,20
121650229 16.08.2022. Realizācijā 0,49
121686222 16.08.2022. Realizācijā 3,40
122963229 29.08.2022. Realizācijā 0,03
123615220 05.09.2022. Realizācijā 4,50
125343228 20.09.2022. Rindā 0,25
127705220 14.10.2022. Rindā 0,05
A/st. 66 Priekule
126208207 21.09.2020. Realizācijā 5,00
126211207 21.09.2020. Realizācijā 5,00
111669220 05.05.2022. Rindā 0,88
113222225 31.05.2022. Rindā 0,30
113223224 31.05.2022. Rindā 0,35
113226221 31.05.2022. Rindā 0,30
113237223 31.05.2022. Rindā 0,40
113243220 31.05.2022. Rindā 0,40
119621228 29.07.2022. Rindā 0,50
119645220 29.07.2022. Rindā 0,50
125231220 21.09.2022. Rindā 1,20
127950224 17.10.2022. Rindā 1,10
130562227 17.11.2022. Rindā 3,98
132822224 19.12.2022. Rindā 0,03
104445231 01.03.2023. Rindā 0,50
105231237 13.03.2023. Rindā 0,10
105410236 15.03.2023. Rindā 0,08
106045231 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 68 Aizpute
106441217 25.02.2021. Realizācijā 2,85
106945221 17.03.2022. Realizācijā 6,05
118347228 14.07.2022. Rindā 0,15
121081225 12.08.2022. Rindā 0,25
130482226 10.11.2022. Rindā 0,02
131192227 22.11.2022. Rindā 0,40
102363234 03.02.2023. Rindā 0,03
106044232 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 69 Nīca
113104217 19.04.2021. Realizācijā 1,50
121217222 11.08.2022. Rindā 0,32
125345226 22.09.2022. Rindā 2,00
129622220 02.11.2022. Rindā 0,05
133240229 28.12.2022. Rindā 0,05
A/st. 70 Valmiera
118757216 20.05.2021. Realizācijā 3,50
135018213 22.10.2021. Realizācijā 1,99
136922214 15.11.2021. Realizācijā 2,00
109241223 13.04.2022. Realizācijā 5,00
109256221 13.04.2022. Realizācijā 5,00
114775221 06.06.2022. Realizācijā 1,70
116159227 20.06.2022. Rindā 0,99
117641226 07.07.2022. Rindā 7,70
118194222 12.07.2022. Rindā 1,88
122325223 22.08.2022. Rindā 0,50
124011221 08.09.2022. Rindā 0,08
126079229 22.09.2022. Rindā 0,49
126082229 26.09.2022. Rindā 5,85
126677223 04.10.2022. Rindā 0,05
127591227 14.10.2022. Rindā 0,45
127597221 14.10.2022. Rindā 0,50
100167238 03.01.2023. Rindā 14,99
100723232 11.01.2023. Rindā 9,80
104550236 02.03.2023. Rindā 0,03
A/st. 71 Smiltene
103885229 16.02.2022. Realizācijā 7,50
110338222 21.04.2022. Rindā 2,99
116300225 21.06.2022. Rindā 0,70
122816224 25.08.2022. Rindā 3,80
123299222 01.09.2022. Rindā 9,90
126101223 27.09.2022. Rindā 0,30
126742226 05.10.2022. Rindā 0,04
128903225 27.10.2022. Rindā 0,30
130327226 08.11.2022. Rindā 0,03
130559227 11.11.2022. Rindā 0,15
130892227 17.11.2022. Rindā 0,06
131239229 24.11.2022. Rindā 0,13
102908233 10.02.2023. Rindā 0,39
103397238 14.02.2023. Rindā 0,50
105424235 15.03.2023. Rindā 0,02
106112232 21.03.2023. Rindā 0,50
106113231 21.03.2023. Rindā 0,50
106115239 21.03.2023. Rindā 0,50
106118236 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 72 Salacgrīva
112769226 18.05.2022. Realizācijā 3,40
116605221 27.06.2022. Realizācijā 3,50
117690222 06.07.2022. Rindā 3,60
119389227 26.07.2022. Rindā 3,00
119685222 28.07.2022. Rindā 1,90
120658222 08.08.2022. Rindā 3,47
125656229 21.09.2022. Rindā 2,50
127069225 14.10.2022. Rindā 9,90
128315224 21.10.2022. Rindā 0,20
128639227 25.10.2022. Rindā 0,30
129121226 28.10.2022. Rindā 0,50
132505224 11.12.2022. Rindā 0,50
100825237 12.01.2023. Rindā 1,99
100831234 12.01.2023. Rindā 1,99
106049237 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 73 Rūjiena
110125228 19.04.2022. Realizācijā 6,00
111180220 03.05.2022. Realizācijā 2,90
111942222 09.05.2022. Realizācijā 0,70
123207227 30.08.2022. Rindā 0,10
126537224 07.09.2022. Rindā 0,10
125648224 21.09.2022. Rindā 0,04
100872235 12.01.2023. Rindā 1,99
100955233 13.01.2023. Rindā 0,06
104847237 07.03.2023. Rindā 0,20
A/st. 76 Cēsis
100786224 11.01.2022. Realizācijā 2,99
112354220 12.05.2022. Realizācijā 14,15
119103225 22.07.2022. Rindā 4,00
122657221 24.08.2022. Rindā 0,05
105109233 09.03.2023. Rindā 4,00
105921233 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 77 Valka
134132200 02.12.2020. Realizācijā 3,90
104438222 17.02.2022. Realizācijā 2,95
115471223 07.06.2022. Rindā 3,00
110391227 17.06.2022. Rindā 0,90
123537227 02.09.2022. Rindā 0,50
124496228 13.09.2022. Rindā 0,05
106119235 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 79 Lode
106421224 11.03.2022. Realizācijā 2,90
110819220 26.04.2022. Realizācijā 3,00
117467222 05.07.2022. Rindā 0,06
117568228 06.07.2022. Rindā 0,40
118943224 20.07.2022. Rindā 3,00
127176228 10.10.2022. Rindā 0,10
127177227 10.10.2022. Rindā 0,10
132335229 07.12.2022. Rindā 6,00
A/st. 80 Gulbene
106616220 14.03.2022. Realizācijā 3,60
104139220 17.03.2022. Realizācijā 9,80
122960222 29.08.2022. Rindā 0,40
126339228 30.09.2022. Rindā 0,25
129976222 06.11.2022. Rindā 0,25
130475220 10.11.2022. Rindā 0,09
100195239 04.01.2023. Rindā 3,99
105969237 20.03.2023. Rindā 0,50
105973236 20.03.2023. Rindā 0,50
105975234 20.03.2023. Rindā 0,50
105977232 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 82 Balvi
102753213 26.01.2021. Realizācijā 1,00
110423221 22.04.2022. Realizācijā 3,80
124422221 13.09.2022. Realizācijā 0,08
128613227 25.10.2022. Realizācijā 1,50
100774236 12.01.2023. Rindā 3,00
101593238 24.01.2023. Rindā 0,50
105856230 20.03.2023. Rindā 0,50
105857239 20.03.2023. Rindā 0,50
105892236 20.03.2023. Rindā 0,50
105900238 20.03.2023. Rindā 0,50
105908230 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 83 Alūksne
106266227 14.03.2022. Realizācijā 8,90
109955221 29.04.2022. Rindā 2,90
110098229 29.04.2022. Rindā 0,99
127296221 11.10.2022. Rindā 0,50
127767226 16.10.2022. Rindā 0,03
128293223 21.10.2022. Rindā 0,03
129179223 24.10.2022. Rindā 0,20
129447227 24.10.2022. Rindā 0,30
130607221 14.11.2022. Rindā 0,04
130677222 15.11.2022. Rindā 0,10
131816228 01.12.2022. Rindā 0,50
132204224 07.12.2022. Rindā 0,13
132206222 08.12.2022. Rindā 0,19
100432235 09.01.2023. Rindā 0,25
103192239 12.02.2023. Rindā 0,50
105844239 20.03.2023. Rindā 0,50
105847236 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 84 Jaunpiebalga
112619224 16.05.2022. Realizācijā 0,50
128589225 26.10.2022. Realizācijā 0,50
130467225 09.11.2022. Realizācijā 0,50
131240221 23.11.2022. Realizācijā 0,50
132887227 13.12.2022. Realizācijā 0,50
100779231 12.01.2023. Rindā 5,99
105915236 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 85 Lizums
109276227 08.04.2022. Realizācijā 1,70
114877226 07.06.2022. Rindā 0,66
118907228 20.07.2022. Rindā 4,00
124476222 13.09.2022. Rindā 0,10
127843221 17.10.2022. Rindā 0,33
128044223 18.10.2022. Rindā 0,10
128731222 25.10.2022. Rindā 0,50
132490229 09.12.2022. Rindā 0,50
100170238 03.01.2023. Rindā 0,30
106134236 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 86 Cesvaine
106618228 14.03.2022. Realizācijā 4,70
107109228 18.03.2022. Rindā 4,70
132897220 19.12.2022. Rindā 0,50
106069233 21.03.2023. Rindā 0,50
106072233 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 87 Viļaka
135350214 08.11.2021. Realizācijā 5,85
104960224 07.03.2022. Realizācijā 0,30
118641225 18.07.2022. Rindā 0,25
128743223 25.10.2022. Rindā 0,50
129624228 02.11.2022. Rindā 0,40
104009237 22.02.2023. Rindā 0,02
105849234 20.03.2023. Rindā 0,50
105853233 20.03.2023. Rindā 0,50
105895233 20.03.2023. Rindā 0,50
105898230 20.03.2023. Rindā 0,50
105911230 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 89 Madona
102810224 01.02.2022. Realizācijā 4,95
108354221 31.03.2022. Realizācijā 3,40
108819229 05.04.2022. Rindā 4,95
114586229 03.06.2022. Rindā 8,80
116155221 06.07.2022. Rindā 10,00
117502226 06.07.2022. Rindā 1,95
123595227 02.09.2022. Rindā 0,10
127287227 11.10.2022. Rindā 0,20
127303224 11.10.2022. Rindā 0,10
128754225 25.10.2022. Rindā 0,50
129453224 01.11.2022. Rindā 0,05
130437226 09.11.2022. Rindā 1,39
130547226 11.11.2022. Rindā 0,02
131953220 02.12.2022. Rindā 0,07
132683227 15.12.2022. Rindā 0,10
133342224 29.12.2022. Rindā 0,27
104956238 08.03.2023. Rindā 0,42
106076239 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 90 Rezekne
138279211 02.12.2021. Realizācijā 4,80
107048224 18.03.2022. Realizācijā 8,50
110818221 26.04.2022. Realizācijā 4,95
111925223 09.05.2022. Realizācijā 1,70
116634221 28.06.2022. Rindā 3,80
116818225 29.06.2022. Rindā 3,93
119521221 27.07.2022. Rindā 2,40
122249228 23.08.2022. Rindā 1,80
125953223 22.09.2022. Rindā 0,30
125954222 22.09.2022. Rindā 0,30
126026227 23.09.2022. Rindā 6,20
126680223 04.10.2022. Rindā 0,10
100865239 12.01.2023. Rindā 3,99
A/st. 91 Latgale
107046226 18.03.2022. Realizācijā 8,50
115494226 07.06.2022. Realizācijā 9,80
119187225 27.07.2022. Realizācijā 0,11
119183229 27.07.2022. Rindā 0,24
119466221 03.08.2022. Rindā 9,90
A/st. 92 Malta
139249211 13.12.2021. Realizācijā 3,10
112794220 17.05.2022. Realizācijā 0,45
113937222 03.06.2022. Realizācijā 3,00
118429227 14.07.2022. Realizācijā 0,45
129116228 28.10.2022. Rindā 1,00
100247239 04.01.2023. Rindā 8,50
100819230 12.01.2023. Rindā 6,99
100836239 12.01.2023. Rindā 13,99
106096235 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 93 Ludza
134131201 02.12.2020. Realizācijā 3,90
113412226 23.05.2022. Realizācijā 4,00
113901229 03.06.2022. Rindā 3,00
118203223 12.07.2022. Rindā 0,99
130038227 07.11.2022. Rindā 1,00
130046222 07.11.2022. Rindā 1,00
130051220 07.11.2022. Rindā 1,00
130057224 07.11.2022. Rindā 1,00
130061223 07.11.2022. Rindā 1,00
100849239 12.01.2023. Rindā 3,99
100851230 12.01.2023. Rindā 6,99
103488231 17.02.2023. Rindā 2,99
A/st. 94 Kārsava
113156223 19.05.2022. Realizācijā 1,99
120159226 02.08.2022. Realizācijā 3,13
133144228 22.12.2022. Rindā 6,00
105449236 15.03.2023. Rindā 0,02
A/st. 95 Viļāni
108797228 05.04.2022. Realizācijā 8,00
112695222 17.05.2022. Rindā 7,95
113951224 03.06.2022. Rindā 3,00
119260223 25.07.2022. Rindā 8,00
120266229 03.08.2022. Rindā 0,04
121440222 15.08.2022. Rindā 0,10
124120222 09.09.2022. Rindā 0,10
124185225 09.09.2022. Rindā 0,10
124748222 15.09.2022. Rindā 0,20
125938222 22.09.2022. Rindā 0,08
128154223 19.10.2022. Rindā 0,06
100856235 12.01.2023. Rindā 2,99
100862232 12.01.2023. Rindā 2,99
100868236 12.01.2023. Rindā 2,99
100870237 12.01.2023. Rindā 1,99
103179236 10.02.2023. Rindā 0,03
103543231 16.02.2023. Rindā 0,50
106097234 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 98 Dagda
101362223 17.01.2022. Realizācijā 3,50
115831229 20.06.2022. Realizācijā 3,10
116488228 22.06.2022. Rindā 4,50
116026224 27.06.2022. Rindā 3,00
116027223 27.06.2022. Rindā 2,00
116028222 27.06.2022. Rindā 2,00
117686223 07.07.2022. Rindā 5,99
121943224 18.08.2022. Rindā 1,90
123195229 30.08.2022. Rindā 0,20
123203221 30.08.2022. Rindā 0,20
124410220 13.09.2022. Rindā 2,90
124841226 16.09.2022. Rindā 0,22
100823239 12.01.2023. Rindā 1,99
100829233 12.01.2023. Rindā 2,99
106010237 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 99 Zilupe
114274227 31.05.2022. Realizācijā 2,50
115766226 20.06.2022. Realizācijā 1,80
117381227 04.07.2022. Realizācijā 1,94
101501233 20.01.2023. Realizācijā 0,50
103402233 15.02.2023. Realizācijā 1,06
103852236 21.02.2023. Rindā 0,05
103854234 21.02.2023. Rindā 0,05
105343235 14.03.2023. Rindā 0,50
105346232 14.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 146 Ķekava
106057229 09.03.2022. Realizācijā 0,99
114462220 02.06.2022. Realizācijā 1,50
114899220 08.06.2022. Realizācijā 9,90
118017228 11.07.2022. Realizācijā 3,00
120147225 02.08.2022. Realizācijā 3,29
121698223 16.08.2022. Realizācijā 1,98
123174224 30.08.2022. Rindā 0,99
123178220 30.08.2022. Rindā 0,50
124195228 07.09.2022. Rindā 2,20
124198225 09.09.2022. Rindā 0,49
124203220 09.09.2022. Rindā 0,49
126097227 27.09.2022. Rindā 0,50
128039225 18.10.2022. Rindā 0,10
132614225 13.12.2022. Rindā 10,20
101612232 24.01.2023. Rindā 4,00
103720232 19.02.2023. Rindā 0,50
105223232 12.03.2023. Rindā 3,00
A/st. 149 Stīpnieki
115347221 07.06.2022. Realizācijā 7,20
115355226 07.06.2022. Realizācijā 7,20
126369227 01.10.2022. Rindā 2,80
132785222 16.12.2022. Rindā 7,00
A/st. 150 Tukums
101463229 18.01.2022. Realizācijā 4,80
106999222 21.03.2022. Realizācijā 1,65
109262228 08.04.2022. Realizācijā 5,00
117081226 30.06.2022. Rindā 3,40
124430226 13.09.2022. Rindā 0,25
125110228 19.09.2022. Rindā 0,50
126010220 23.09.2022. Rindā 0,50
131084225 21.11.2022. Rindā 0,10
132331223 08.12.2022. Rindā 12,60
101779230 26.01.2023. Rindā 0,15
A/st. 152 Sloka
110465221 22.04.2022. Realizācijā 5,00
110805221 29.04.2022. Realizācijā 0,25
115639227 08.06.2022. Realizācijā 9,90
116110224 20.06.2022. Realizācijā 0,50
117987223 09.07.2022. Realizācijā 5,00
120753224 08.08.2022. Realizācijā 0,88
125924223 22.09.2022. Realizācijā 2,10
132601225 13.12.2022. Rindā 1,90
103251235 14.02.2023. Rindā 0,20
A/st. 154 Džūkste
108800225 05.04.2022. Realizācijā 1,40
129913227 04.11.2022. Rindā 1,98
132805225 19.12.2022. Rindā 0,31
133037225 22.12.2022. Rindā 3,70
100876231 12.01.2023. Rindā 6,99
102870235 09.02.2023. Rindā 0,05
105537232 16.03.2023. Rindā 0,07
A/st. 155 Priedaine
122446225 23.08.2022. Realizācijā 14,99
126509223 03.10.2022. Realizācijā 0,27
101690238 25.01.2023. Realizācijā 0,13
103903237 21.02.2023. Rindā 0,49
A/st. 160 Ventspils
131882210 27.09.2021. Realizācijā 9,40
135948215 03.11.2021. Realizācijā 9,40
103895222 11.02.2022. Realizācijā 0,24
104412222 16.02.2022. Realizācijā 0,99
104647220 22.02.2022. Realizācijā 0,24
104921221 22.02.2022. Realizācijā 0,24
104930225 22.02.2022. Realizācijā 0,24
105147224 24.02.2022. Realizācijā 0,24
107285223 21.03.2022. Realizācijā 0,24
107272223 23.03.2022. Realizācijā 0,24
107425229 31.03.2022. Realizācijā 0,85
109526223 26.04.2022. Rindā 0,24
116032221 17.06.2022. Rindā 0,24
119623226 28.07.2022. Rindā 0,07
126959226 07.10.2022. Rindā 0,50
132375221 08.12.2022. Rindā 0,44
132378228 08.12.2022. Rindā 0,50
100605237 10.01.2023. Rindā 0,04
101903239 27.01.2023. Rindā 0,10
104048230 23.02.2023. Rindā 0,15
104233236 26.02.2023. Rindā 0,49
A/st. 162 Dundaga
104590212 10.02.2021. Realizācijā 3,90
117842229 08.07.2022. Realizācijā 0,90
119005226 20.07.2022. Rindā 0,30
119227224 25.07.2022. Rindā 1,90
122810220 25.08.2022. Rindā 3,40
124200223 09.09.2022. Rindā 0,99
125361226 20.09.2022. Rindā 0,45
A/st. 163 Talsi
106739220 15.03.2022. Realizācijā 1,90
107289229 21.03.2022. Realizācijā 3,00
113488221 23.05.2022. Realizācijā 2,60
114753227 06.06.2022. Realizācijā 0,99
116023227 15.06.2022. Realizācijā 0,25
116617222 27.06.2022. Realizācijā 0,99
116115229 29.06.2022. Realizācijā 2,90
116988223 30.06.2022. Realizācijā 3,20
117084223 30.06.2022. Realizācijā 0,50
117574225 06.07.2022. Realizācijā 2,80
117625226 07.07.2022. Realizācijā 1,70
121740223 16.08.2022. Rindā 0,50
123610225 05.09.2022. Rindā 0,13
123679224 06.09.2022. Rindā 0,13
124021224 08.09.2022. Rindā 2,00
125087225 19.09.2022. Rindā 0,91
126503229 03.10.2022. Rindā 0,20
128167223 19.10.2022. Rindā 0,10
128748228 25.10.2022. Rindā 0,50
128291225 26.10.2022. Rindā 0,50
103492230 16.02.2023. Rindā 0,10
A/st. 164 Kuldīga
107297224 21.03.2022. Realizācijā 5,00
110352224 28.04.2022. Realizācijā 0,50
110436221 10.05.2022. Realizācijā 0,24
116035228 17.06.2022. Realizācijā 0,24
117095225 01.07.2022. Realizācijā 1,76
118454221 14.07.2022. Realizācijā 0,50
119242225 25.07.2022. Rindā 3,45
121702229 16.08.2022. Rindā 0,99
121703228 16.08.2022. Rindā 0,99
122336225 22.08.2022. Rindā 0,40
122899225 28.08.2022. Rindā 1,90
126803220 05.10.2022. Rindā 3,20
A/st. 167 Valdemārpils
102154223 26.01.2022. Realizācijā 3,90
124118221 09.09.2022. Rindā 0,50
132882222 19.12.2022. Rindā 0,10
133152223 23.12.2022. Rindā 0,50
A/st. 168 Alsunga
106736223 15.03.2022. Realizācijā 1,40
113174221 31.05.2022. Rindā 0,35
113228229 31.05.2022. Rindā 0,50
113231229 31.05.2022. Rindā 0,50
113236224 31.05.2022. Rindā 0,35
113245228 31.05.2022. Rindā 0,35
113249224 31.05.2022. Rindā 0,35
113253223 31.05.2022. Rindā 0,35
113256220 31.05.2022. Rindā 0,40
113268221 31.05.2022. Rindā 0,40
113270222 31.05.2022. Rindā 0,35
119515224 27.07.2022. Rindā 1,40
122526226 23.08.2022. Rindā 0,49
122941225 29.08.2022. Rindā 0,50
130595223 14.11.2022. Rindā 0,25
105020231 09.03.2023. Rindā 0,05
106124233 21.03.2023. Rindā 0,50
106126231 21.03.2023. Rindā 0,50
106132238 21.03.2023. Rindā 0,50
106135235 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 169 Ugāle
136316202 28.12.2020. Realizācijā 8,00
104812220 21.02.2022. Realizācijā 1,70
121070223 10.08.2022. Rindā 2,50
133261224 28.12.2022. Rindā 0,11
A/st. 210 Ropaži
115859227 13.06.2022. Realizācijā 1,00
117693229 07.07.2022. Realizācijā 0,32
121797221 17.08.2022. Realizācijā 5,10
122788226 25.08.2022. Rindā 0,30
123425229 07.09.2022. Rindā 0,99
127104229 10.10.2022. Rindā 0,10
128713224 25.10.2022. Rindā 0,35
133233223 28.12.2022. Rindā 0,33
102043237 30.01.2023. Rindā 0,25
A/st. 212 Carnikava
118930211 21.05.2021. Realizācijā 0,22
136913210 15.11.2021. Realizācijā 4,80
139626216 10.01.2022. Realizācijā 3,00
108878228 06.04.2022. Realizācijā 4,50
108897225 06.04.2022. Realizācijā 8,50
106106222 25.04.2022. Realizācijā 2,00
111141227 28.04.2022. Realizācijā 6,60
115646223 08.06.2022. Rindā 2,20
116039224 17.06.2022. Rindā 0,49
121878221 17.08.2022. Rindā 1,95
123981226 08.09.2022. Rindā 1,99
126660227 04.10.2022. Rindā 0,35
126926220 06.10.2022. Rindā 0,26
101521239 23.01.2023. Rindā 0,13
104251234 27.02.2023. Rindā 0,20
104818237 06.03.2023. Rindā 0,06
105178235 11.03.2023. Rindā 0,07
A/st. 215 Vangaži
108471227 01.04.2022. Realizācijā 3,80
129814229 07.11.2022. Rindā 1,50
102064232 30.01.2023. Rindā 0,45
A/st. 219 Inčukalns
109891220 14.04.2022. Realizācijā 2,20
116772222 04.07.2022. Realizācijā 0,99
119828225 29.07.2022. Realizācijā 4,99
126099225 27.09.2022. Rindā 15,00
A/st. 221 Koknese
106443215 25.02.2021. Realizācijā 1,95
107270225 21.03.2022. Realizācijā 0,50
107416225 24.03.2022. Realizācijā 3,80
111117222 05.05.2022. Realizācijā 0,30
126533228 03.10.2022. Realizācijā 0,50
127100223 10.10.2022. Rindā 3,00
132398224 08.12.2022. Rindā 3,00
A/st. 226 Līvāni
106751224 17.03.2022. Realizācijā 9,90
113076222 19.05.2022. Realizācijā 1,70
115488229 07.06.2022. Rindā 0,34
127545228 13.10.2022. Rindā 6,00
128606221 25.10.2022. Rindā 0,50
128763229 26.10.2022. Rindā 0,05
103243230 13.02.2023. Rindā 0,50
A/st. 230 Līksna
106611225 14.03.2022. Realizācijā 9,90
100815234 12.01.2023. Rindā 8,99
100817232 12.01.2023. Rindā 4,99
100818231 12.01.2023. Rindā 5,99
105939238 20.03.2023. Rindā 0,50
105962234 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 231 Špoģi
114272229 31.05.2022. Realizācijā 2,70
114853224 07.06.2022. Rindā 2,90
115836224 10.06.2022. Rindā 4,00
116105226 20.06.2022. Rindā 3,50
117674222 07.07.2022. Rindā 1,99
125959227 22.09.2022. Rindā 8,01
128720220 25.10.2022. Rindā 0,50
100126237 03.01.2023. Rindā 1,00
100794232 12.01.2023. Rindā 4,00
106079236 21.03.2023. Rindā 0,50
106092239 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 232 Preiļi
123548216 29.06.2021. Realizācijā 5,85
106971224 25.03.2022. Realizācijā 2,00
109397229 05.04.2022. Realizācijā 0,60
115209220 07.06.2022. Rindā 0,58
116029221 27.06.2022. Rindā 12,00
106095236 21.03.2023. Rindā 0,50
105983239 22.03.2023. Rindā 0,10
A/st. 276 Ieriķi
108671221 04.04.2022. Realizācijā 7,90
110362227 23.05.2022. Rindā 1,25
126724228 05.10.2022. Rindā 0,15
104308239 26.02.2023. Rindā 0,03
104875238 07.03.2023. Rindā 0,03
104876237 07.03.2023. Rindā 0,03
104878235 07.03.2023. Rindā 0,03
105912239 20.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 277 Skulte
104653227 28.02.2022. Realizācijā 4,00
106625224 14.03.2022. Realizācijā 3,90
108826225 05.04.2022. Realizācijā 1,81
115407226 07.06.2022. Rindā 5,99
115413223 07.06.2022. Rindā 2,99
127109224 10.10.2022. Rindā 0,20
132851224 19.12.2022. Rindā 9,50

Pēc elektrostacijas pieslēgšanas pieteikuma saņemšanas "Sadales tīkls" izvērtē iesniegtos dokumentus. Ja iesniegtā informācija ir atbilstoša, pieteikums tiek reģistrēts un iekļauts vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā. Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda tiek veidota un uzturēta, balstoties uz zemāk norādītajiem principiem.

  • Elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumi tiek apstrādāti secīgi un atbilstoši pieteikuma saņemšanas datumam.
  • Pieteikumi elektrostacijām ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk bez Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) atļaujas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai netiek pieņemti.
  • Ja elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumā norādīta nepilnīga vai neprecīza informācija vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, klientam pēc "Sadales tīkla" lūguma šī informācija ir jāiesniedz. Ja klients pieteikumā trūkstošo informāciju neiesniedz, pieteikuma reģistrācija tiek apturēta. Pieteikums zaudē sākotnējo vietu rindā un tiek iekļauts tajā tikai pēc visas informācijas iesniegšanas. Par pieteikuma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts precizētā pieteikuma reģistrēšanas datums.
  • Ja tiek mainīti Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) atļaujas nosacījumi vai pieteikumā norādītie parametri, piemēram, mainās elektrostacijas plānotā atrašanās vieta, īpašnieks vai tiek palielināta pieteiktā ražošanas jauda, klientam jāiesniedz jauns elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums, kas tiks apstrādāts vienotās elektrostaciju pieteikumu rindas secībā.
  • Atbrīvojoties ražošanas jaudai, "Sadales tīkls" sazinās ar nākamo klientu rindas kārtībā un informē par iespēju pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai palielināt eksporta jaudu. 
  • Rezervētās ražošanas jaudas nodošana citam klientam vai citam objektam nav atļauta. 
  • Ja elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, pieteikums tiek izslēgts no rindas un iespēja pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tiek dota nākamajam klientam rindas kārtībā.

Ja vēlaties izstāties no rindas un anulēt pieteikumu, aicinām informēt "Sadales tīklu", rakstot uz e-pastu st@sadalestikls.lv