ELEKTROSTACIJU PIESLĒGŠANAS PIETEIKUMU RINDA

Aktuāli!
Šī gada marta beigās strauji pieauga sistēmas jaudas rezervēšanas maksājumu skaits. Informāciju par iepriekš iesniegto pieteikumu sistēmas jaudas rezervēšanas maksas nodrošinājumu ir apkopota un dati elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā atjaunoti. Ņemot vērā, ka daļā no apakšstacijām ir atbrīvojusies jauda, tuvākajā laikā secīgi tiks izskatīti rindā esošie pieteikumi un izsniegtas tehniskās prasības. Pieslēgumiem apakšstacijās, kurās jaudas pieejamība nepietiekama, tiks sagatavotas atbilstošas tehniskās prasības. Vairāk par pieslēgumu ar ierobežotu eksporta jaudu Elektrostacijas pieslēgšana


Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanu un ražotāja pieslēgumiem elektroenerģijas sadales sistēmai, kā arī ievērojot atklātības un procesa caurspīdības principus, "Sadales tīkls" publicē vienotu elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindu. Elektrostacijas pieslēgšana

Sadales sistēmas jauda apakšstacijās ir ierīkota atbilstoši faktiskajām elektroenerģijas patēriņa vajadzībām konkrētā sadales sistēmas teritorijā. Pieejamo sistēmas jaudu jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai ierobežo apakšstacijās uzstādītā 110 / 6 - 20 kV transformatoru jauda. Straujā elektroenerģijas ražošanas jaudu pieprasījuma dēļ ir izveidojies izteikts brīvo sistēmas jaudu deficīts, tālab daļā teritoriju pakalpojums var tikt atteikts. Aicinām klientus elektrostacijas pieslēgšanai izvēlēties apakšstacijas, kurās ir brīva jauda, vai arī pieslēgt elektrostaciju ar ierobežotu eksporta jaudu. Brīvās jaudas karte

Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā ir noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai. Klienti, kas bija iesnieguši pieteikumus iepriekš, līdz 2023. gada 31. martam nodrošināja maksu pieslēgumiem ar kopējo jaudu gandrīz 600 MW, un elektrostaciju attīstīšanai tika atbrīvoti vēl 110 MW jaudas. "Sadales tīkls" secīgi izskatīs rindā esošos pieteikumus un izsniegs tehniskās prasības.

Iesniegto elektrostaciju pieslēgšanas / jaudas palielināšanas pieteikumu apstrāde notiks, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 1. ja apakšstacijā atbrīvojusies pieejamā jauda, esošie pieteikumi rindas secībā un, ņemot vērā pieejamo jaudu, saņems tehniskās prasības;
 2. ja apakšstacijā jauda nav atbrīvojusies vai tā ir pieejama ierobežotā apjomā, rindā esošajiem pieteikumiem tiks piedāvātas tehniskās prasības ar eksporta jaudas ierobežojumu. Ja ierobežotās eksporta jaudas piedāvājums klientam nebūs pieņemams, "Sadales tīkls" nosūtīs atteikumu;
 3. jauni pieteikumi rindā netiks iekļauti. Pieslēgumiem apakšstacijās, kurās nav brīvi pieejamas jaudas vai arī ir pieejama tikai daļa no klientam nepieciešamās ražošanas jaudas, tiks piedāvāts izsniegt tehniskās prasības ar eksporta jaudas ierobežojumu.

Vairāk par pieslēgumu ar samazinātu eksporta jaudu Elektrostaciju pieslēgšana

Turpmāk elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā, pieslēgšanas pieteikumu rindā tiks atspoguļoti šādi pieteikumi (ar nosacījumu, ka tiem iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk arī Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš – Ekonomikas ministrijas) atļauja):

 • elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumi, kuriem ir izsniegtas tehniskās prasības un elektrostacijas pieslēgšana ir procesā;
 • elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumi, kuri ir iesniegti līdz 12.04.2023. un kuriem vēl nav izsniegtas tehniskās prasības;
 • eksporta jaudas palielināšanas pieteikumi, kuri ir iesniegti līdz 12.04.2023. un kuriem izsniegtas tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai, ierobežojot eksporta jaudu, bet par eksporta jaudas palielināšanu tehniskās prasības vēl nav izsniegtas. 

Sarakstā atspoguļojas pieteikuma statuss: "realizācijā", ja elektrostacijas pieslēgšanai vai eksporta jaudas palielināšanai ir izsniegtas tehniskās prasības, vai "rindā", ja elektrostacijas pieslēgšanai nebija iespējams izsniegt tehniskās prasības jaudas trūkuma dēļ vai arī tās izsniegtas elektrostacijas pieslēgšanai ar mazāku eksporta jaudu nekā klients pieteicis un pieteikums saņemts līdz 12.04.2023.

Mikroģeneratora jeb ražošanas iekārtu, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW pieslēgšana paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu šobrīd netiek ierobežota, tālab ražošanas jaudas rezervācija nav nepieciešama un pieteikumu rinda netiek veidota. Mikroģeneratora pieslēgšana

Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda tiek veidota, sākot ar 2022. gada 1. jūniju.
Dati atjaunoti: 18.09.2023.
Elektrotīkla 110 / (6-20) kV apakšstacija Pieteikuma numurs Pieteikuma saņemšanas datums Pieteikuma statuss Kopējā pieslēgumā plānotā elektrostacijas ģeneratoru / invertoru uzstādītā jauda, MW
A/st. 4 Aizkraukle
108829222 05.04.2022. Realizācijā 2,20
125820217 20.07.2021. Realizācijā 4,00
119346228 25.07.2022. Realizācijā 4,30
131929225 02.12.2022. Rindā 0,50
A/st. 13 Sigulda
138898210 02.12.2021. Realizācijā 0,99
109076223 07.04.2022. Realizācijā 9,90
109935225 14.04.2022. Realizācijā 2,85
117109221 01.07.2022. Realizācijā 0,24
118051226 11.07.2022. Realizācijā 0,24
115762233 17.08.2022. Realizācijā 0,49
123295226 01.09.2022. Realizācijā 0,98
128809222 26.10.2022. Rindā 0,50
128810224 26.10.2022. Rindā 0,50
128811223 26.10.2022. Rindā 0,39
130276225 08.11.2022. Rindā 0,20
102050233 30.01.2023. Rindā 3,57
104721230 03.03.2023. Rindā 0,11
A/st. 14 Lielvārde
105551221 02.03.2022. Realizācijā 1,54
106779222 15.03.2022. Realizācijā 7,60
108466229 01.04.2022. Rindā 7,60
115546226 08.06.2022. Rindā 0,50
124210226 07.09.2022. Rindā 9,90
132293222 07.12.2022. Rindā 8,77
A/st. 17 Suntaži
112699228 17.05.2022. Realizācijā 7,35
124151220 09.09.2022. Rindā 0,20
127697228 14.10.2022. Rindā 0,25
106077238 21.03.2023. Rindā 0,50
106202236 22.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 27 Viesīte
104219221 15.02.2022. Realizācijā 8,20
126411227 03.10.2022. Rindā 0,50
A/st. 44 Dobele
107324210 03.03.2021. Realizācijā 1,76
103295220 02.06.2021. Realizācijā 5,00
134481210 19.10.2021. Realizācijā 1,99
121346229 12.08.2022. Rindā 0,42
A/st. 48 Tērvete
108802223 05.04.2022. Realizācijā 6,80
126214220 29.09.2022. Rindā 1,20
A/st. 70 Valmiera
135018213 22.10.2021. Realizācijā 1,99
136922214 15.11.2021. Realizācijā 2,00
109241223 13.04.2022. Realizācijā 5,00
116159227 20.06.2022. Rindā 0,32
126079229 22.09.2022. Rindā 0,49
126082229 26.09.2022. Rindā 5,85
126677223 04.10.2022. Rindā 0,05
127591227 14.10.2022. Rindā 0,45
127597221 14.10.2022. Rindā 0,50
100723232 11.01.2023. Rindā 9,80
A/st. 71 Smiltene
103885229 16.02.2022. Realizācijā 7,50
126101223 27.09.2022. Rindā 0,30
130559227 11.11.2022. Rindā 0,15
A/st. 72 Salacgrīva
112769226 18.05.2022. Realizācijā 3,40
116605221 27.06.2022. Realizācijā 3,50
119685222 28.07.2022. Rindā 1,90
120658222 08.08.2022. Rindā 3,47
128639227 25.10.2022. Rindā 0,30
129121226 28.10.2022. Rindā 0,50
132505224 11.12.2022. Rindā 0,50
100825237 12.01.2023. Rindā 1,99
100831234 12.01.2023. Rindā 1,99
106049237 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 76 Cēsis
100786224 11.01.2022. Realizācijā 2,99
112354220 12.05.2022. Realizācijā 14,15
105109233 09.03.2023. Rindā 4,00
A/st. 77 Valka
134132200 02.12.2020. Realizācijā 3,90
104438222 17.02.2022. Realizācijā 2,95
115471223 07.06.2022. Rindā 3,00
110391227 17.06.2022. Rindā 0,90
123537227 02.09.2022. Rindā 0,50
124496228 13.09.2022. Rindā 0,05
106119235 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 80 Gulbene
106616220 14.03.2022. Realizācijā 3,60
104139220 17.03.2022. Realizācijā 9,80
122960222 29.08.2022. Rindā 0,40
100195239 04.01.2023. Rindā 3,99
105969237 20.03.2023. Rindā 0,50
105973236 20.03.2023. Rindā 0,50
105975234 20.03.2023. Rindā 0,50
105977232 20.03.2023. Rindā 0,50
106478235 24.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 85 Lizums
124476222 13.09.2022. Rindā 0,10
127843221 17.10.2022. Rindā 0,33
128731222 25.10.2022. Rindā 0,50
132490229 09.12.2022. Rindā 0,50
106134236 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 86 Cesvaine
106618228 14.03.2022. Realizācijā 4,70
132897220 19.12.2022. Rindā 0,50
A/st. 89 Madona
102810224 01.02.2022. Realizācijā 4,95
108354221 31.03.2022. Realizācijā 3,40
114586229 03.06.2022. Rindā 8,80
116155221 06.07.2022. Rindā 10,00
117502226 06.07.2022. Rindā 1,95
128754225 25.10.2022. Rindā 0,50
130437226 09.11.2022. Rindā 1,39
104956238 08.03.2023. Rindā 0,42
106076239 21.03.2023. Rindā 0,50
A/st. 276 Ieriķi
108671221 04.04.2022. Realizācijā 7,90
126724228 05.10.2022. Rindā 0,15
A/st. 277 Skulte
104653227 28.02.2022. Realizācijā 4,00
106625224 14.03.2022. Realizācijā 3,90
108826225 05.04.2022. Realizācijā 1,81
115407226 07.06.2022. Rindā 5,99
115413223 07.06.2022. Rindā 2,99
127109224 10.10.2022. Rindā 0,20
132851224 19.12.2022. Rindā 9,50

Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda ir izveidota un tiek uzturēta, balstoties uz zemāk norādītajiem principiem.

 • Rindā ir iekļauti pieteikumi, kuru pieslēgšanas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu realizācija ir uzsākta, kā arī līdz 12.04.2023. iesniegtie pieteikumi, kuriem vēl nav izsniegtas tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai / jaudas palielināšanai.  
 • Pieteikumi elektrostacijām ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk bez Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) atļaujas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai netiek pieņemti.
 • Ja elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumā norādīta nepilnīga vai neprecīza informācija vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, klientam pēc "Sadales tīkla" lūguma šī informācija ir jāiesniedz. Ja klients pieteikumā trūkstošo informāciju neiesniedz, pieteikuma reģistrācija tiek apturēta. Pieteikums zaudē sākotnējo vietu rindā un tiek iekļauts tajā tikai pēc visas informācijas iesniegšanas. Par pieteikuma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts precizētā pieteikuma reģistrēšanas datums.
 • Ja tiek mainīti Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) atļaujas nosacījumi vai pieteikumā norādītie parametri, piemēram, mainās elektrostacijas plānotā atrašanās vieta, īpašnieks vai tiek palielināta pieteiktā ražošanas jauda, klientam jāiesniedz jauns elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums, kas tiks apstrādāts vienotās elektrostaciju pieteikumu rindas secībā.
 • Atbrīvojoties ražošanas jaudai, "Sadales tīkls" sazinās ar nākamo klientu rindas kārtībā un informē par iespēju pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai palielināt eksporta jaudu. 
 • Rezervētās ražošanas jaudas nodošana citam klientam vai citam objektam nav atļauta. 
 • Ja elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, pieteikums tiek izslēgts no rindas un iespēja pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tiek dota nākamajam klientam rindas kārtībā.

Ja vēlaties izstāties no rindas un anulēt pieteikumu, aicinām informēt "Sadales tīklu", rakstot uz e-pastu st@sadalestikls.lv