OIK jaudas komponentes


Kopš 2022. gada 1. janvāra OIK gala lietotājiem veido:

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,00020 EUR/kWh;
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,00176 EUR/kWh;
  • jaudas komponente mājsaimniecību un pārējiem pieslēgumiem.


"Enerģijas publiskā tirgotāja" jaudas komponentes kopš 2022. gada 1. janvāra (bez PVN)

Mājsaimniecībām


Sprieguma pakāpe

Lietotāju patēriņa grupa

Jaudas komponentes mērvienība

Jaudas komponente

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību vienfāzes
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/gadā*

6,42

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību trīsfāžu
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu līdz 16 A
ieskaitot

EUR/gadā

16,58

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību trīsfāžu
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu no 17 A
līdz 63 A ieskaitot

EUR/A/gadā**

1,04

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību trīsfāžu
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu no 64 A un
lielāku

EUR/A/gadā

4,54

* EUR/gadā – eiro par pieslēgumu gadā
** EUR/A/gadā – eiro par vienu ampēru gadā


"Enerģijas publiskā tirgotāja" jaudas komponentes kopš 2022. gada 1. janvāra (bez PVN)

Pārējiem pieslēgumiem


Sprieguma pakāpe

Lietotāju patēriņa grupa (pieslēguma tehniskie parametri)

Jaudas komponentes mērvienība

Jaudas komponente

0,4 kV līnijas

Vienfāzes pieslēgums ar
ievadaizsardzības aparāta strāvas
lielumu līdz 40 A

EUR/gadā*

6,42

0,4 kV līnijas

Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās
slodzes

EUR/A/gadā**

4,69

0,4 kV kopnes

Trīsfāžu pieslēgums ar
ievadaizsardzības aparāta strāvas
lielumu līdz 200 A ieskaitot

EUR/A/gadā

3,27

0,4 kV kopnes

Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot

EUR/A/gadā

4,63

0,4 kV kopnes

Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku

EUR/A/gadā

5,52

6 - 20 kV līnijas

Visas atļautās slodzes

EUR/kW/gadā***

9,56

6 -20 kV kopnes

Visas atļautās slodzes

EUR/kW/gadā

12,03

110 kV līnijas

Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās

EUR/kW/gadā

3,90

110 kV kopnes

Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs

EUR/kW/gadā

4,35

* EUR/gadā – eiro par pieslēgumu gadā
** EUR/A/gadā – eiro par vienu ampēru gadā
*** EUR/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā