OIK jaudas komponentes

VALSTS ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, visiem lietotājiem ir noteikta jauna OIK likme - 0 EUR / MWh.

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldību iestādes, kā arī juridiskās personas, kuras izmanto mājsaimniecībām paredzēto sistēmas pakalpojumu tarifu, pilnā apmērā samazināta arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksa, kas tiek kompensēta no valsts budžeta. Rēķinā atspoguļota gan maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī 100% samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums, MK noteikumi Nr. 50
OIK aprēķinu kārtība, publikācija izdevumā "Latvijas vēstnesis"
Vairāk par tarifiem
Biežāk uzdotie jautājumi


Kopš 2023. gada 1. janvāra OIK gala lietotājiem veido:

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0 EUR / MWh;
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0 EUR / MWh;
  • jaudas komponente mājsaimniecību un pārējiem pieslēgumiem.


"Enerģijas publiskā tirgotāja" jaudas komponentes kopš 2023. gada 1. janvāra

Mājsaimniecībām


Sprieguma pakāpe

Lietotāju patēriņa grupa

Jaudas komponentes mērvienība

Jaudas komponente

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību vienfāzes
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/gadā*

0,00

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību trīsfāžu
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu līdz 16 A
ieskaitot

EUR/gadā

0,00

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību trīsfāžu
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu no 17 A
līdz 63 A ieskaitot

EUR/A/gadā**

0,00

0,4 kV līnijas

Mājsaimniecību trīsfāžu
pieslēgumi ar ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu no 64 A un
lielāku

EUR/A/gadā

0,00

* EUR/gadā – eiro par pieslēgumu gadā
** EUR/A/gadā – eiro par vienu ampēru gadā


"Enerģijas publiskā tirgotāja" jaudas komponentes kopš 2023. gada 1. janvāra

Pārējiem pieslēgumiem


Sprieguma pakāpe

Lietotāju patēriņa grupa (pieslēguma tehniskie parametri)

Jaudas komponentes mērvienība

Jaudas komponente

0,4 kV līnijas

Vienfāzes pieslēgums ar
ievadaizsardzības aparāta strāvas
lielumu līdz 40 A

EUR/gadā*

0,00

0,4 kV līnijas

Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās
slodzes

EUR/A/gadā**

0,00

0,4 kV kopnes

Trīsfāžu pieslēgums ar
ievadaizsardzības aparāta strāvas
lielumu līdz 200 A ieskaitot

EUR/A/gadā

0,00

0,4 kV kopnes

Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot

EUR/A/gadā

0,00

0,4 kV kopnes

Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku

EUR/A/gadā

0,00

6 - 20 kV līnijas

Visas atļautās slodzes

EUR/kW/gadā***

0,00

6 -20 kV kopnes

Visas atļautās slodzes

EUR/kW/gadā

0,00

110 kV līnijas

Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās

EUR/kW/gadā

0,00

110 kV kopnes

Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs

EUR/kW/gadā

0,00

* EUR/gadā – eiro par pieslēgumu gadā
** EUR/A/gadā – eiro par vienu ampēru gadā
*** EUR/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā