ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU PACĒLĀJU UN KRAVAS CELTŅU TEHNISKO STĀVOKLI UN DROŠU EKSPLUATĀCIJU

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju uzraudzību, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar pacēlājiem, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar pacēlāju ekspluatāciju.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju un kravas celtņu ekspluatācijā;
  • cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju un kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība;
  • darba drošība, strādājot augstumā;
  • darba drošības prasības.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kurus cilvēku pacēlāju valdītājs norīkojis, kā atbildīgo speciālistu par kravas   celtņu tehnisko stāvokli un/vai drošu ekspluatāciju.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas.