ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅU TEHNISKO STĀVOKLI, TO DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par noteikumiem kravas celtņu uzraudzībā, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar kravas celtņu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar kravas celtņiem.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • kravas celtņu reģistrācija;
  • bīstamie faktori kravas celtņu ekspluatācijā;
  • kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība;
  • kravas celtņu tehniskās pārbaudes un to periodiskums;
  • kravas celtņu drošas ekspluatācijas prasības;
  • kravas satveršanas ierīces un to defektēšana;
  • kravas celtņu avārijas izmeklēšanas kārtība;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kurus cilvēku pacēlāju valdītājs norīkojis, kā atbildīgo speciālistu par kravas   celtņu tehnisko stāvokli un/vai drošu ekspluatāciju.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
5 akadēmiskās stundas.