Datu pakalpojumi

Sekmējot ātru un ērtu datu pieejamību, "Sadales tīkls" piedāvā jaunu datu pakalpojumu - automatizētu informācijas piegādi klienta datu sistēmām.

Jaunākās paaudzes M2M (machine-to-machine) tehnoloģijas nodrošina automatizētu datu nodošanu bez cilvēka līdzdalības. Šāds risinājums paver plašas iespējas uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti, kā arī attīstīt jaunas biznesa iespējas.

Pirmajā publiskajā "Sadales tīkla" datu pakalpojumā klientu datu sistēmām ir automatizēti pieejami iepriekšējās dienas ikstundas elektroenerģijas patēriņa dati. Lai saņemtu pakalpojumu, jums nepieciešams uzstādīt viedo elektroenerģijas skaitītāju un datu analīzes platformu, kura var izsaukt un saņemt mašīnlasāmus datus (piemēram, MS Excel un līdzīgas lietojuma programmas šādu funkcionalitāti nenodrošina).

Vairojot mūsu klientu energopratību un iespējas vēl efektīvāk automatizēt un uzraudzīt biznesa procesus, "Sadales tīkls" turpina aktīvi attīstīt datu servisu, lai piedāvātu arvien jaunus pakalpojumus vēl ātrākai datu saņemšanai.

 

"SADALES TĪKLA" DATU PAKALPOJUMU PRIEKŠROCĪBAS

Automatizācija
M2M datu apmaiņas modelis
Drošība
Aizsargāta informācijas plūsma
Energopratība
Efektīvāka resursu pārvalde
Izdevīgums
Pieejama mēneša maksa

 

KAS JĀDARA, LAI SĀKTU IZMATOT "SADALES TĪKLA" DATU PAKALPOJUMUS?

 1. Piesakiet pakalpojumu. Ātri un vienkārši tas izdarāms klientu portālā e-st.lv
 2. Sagatavojiet savas datu sistēmas. Iestatiet sistēmas uzstādījumus vai uzticiet datu analīzes pakalpojumus partneriem.
 3. Sāciet lietot datus. Analizējiet informāciju un optimizējiet uzņēmuma darbību.

Pakalpojumu cenrādis

Uzņēmumu iesniegtā kontaktinformācija*:
Pakalpojumi:
ADVANGRID SIA

Reģ. Nr. 40103868579

www.advangrid.com
Adrese: Duntes iela 28-155, Rīga, LV-1005, Latvija

E-pasts: oskars.gutmanis@advangrid.com
Kontakttālrunis: +371 20233376
 • elektroenerģijas un citu skaitītāju digitalizācija (attālināta datu nolasīšana);
 • patēriņa datu analīze un energoefektivitātes paaugstināšanas rekomendācijas;
 • elektroenerģijas kvalitātes monitorings.
DATA MINING SOLUTIONS SIA

Reģ. Nr. 40103044770

www.energodati.lv
 
Adrese: Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004, Latvija

E-pasts: info@energodati.lv

Kontakttālrunis: +371 29146633, +371 20610512
 • brīvi veidojams energopārvaldības infopanelis elektrības, gāzes, siltuma, ūdens skaitītāju un sensoru datu attēlošanai  (ISO 50 001);
 • potenciālās efektivitātes aprēķins, veiktspējas (KPI) indikatoru analīze, kopā ar laika apstākļiem, stundām, tonnām u.c.;
 • viedie brīdinājumi par patēriņa anomālijām uz e-pastu vai SMS, API modulis datu nodošanai trešajām pusēm.
EKODOMA SIA

Reģ. Nr. 40003041636
www.ekodoma.lv
Adrese: Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts: marika@ekodoma.lv

Kontakttālrunis: +371 67323212
 • enerģijas patēriņa datu uzskaites un analīzes platforma ēkām, ielu apgaismojumam, vieglajam transportam un sabiedriskajam transportam. Izmanto jau vairāk nekā 30 pašvaldības Latvijā un citās ES valstīs;
 • atbilst energopārvaldības ISO 50001:2018 standarta prasībām;
 • lietotājam draudzīga ar iespēju nodrošināt arī datu importu un eksportu. Automātisko datu ielasīšanas iespējas.
INTELLIFY SIA
Reģ. Nr. 42103085955
www.intellify.lv
Adrese: Bauskas iela 58, Rīga, LV-1004, Latvija

E-pasts: info@intellify.lv

Kontakttālrunis: +371 29178589
 • automātisks ēkas ekspluatācijas novērtējums, t.sk. pārtērētās enerģijas apjoma noteikšana un rekomendācijas enerģijas patēriņa optimizēšanai;
 • iekštelpu klimata un ēkas enerģijas un resursu patēriņa monitorings, izmantojot dažādas sarežģītības analīzes rīkus: slodzes grafikus, filtra analīzi, intensitātes kartes, h-x diagrammu un citus, kā arī ēkas darbinieku un iemītnieku labsajūtas anketēšanu;
 • ēkas automātiska vadība, balstoties uz ēkas ekspluatācijas novērtējumu un rekomendācijām;
 • individuāls ēkas inženiersistēmu darbības audits.
Piezīme: uzņēmumi publicēti alfabēta secībā.

* Uzņēmumu iesūtītā informācija periodiski tiek pārbaudīta. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka iesūtītā informācija nav aktuāla (piemēram, nedarbojas mājaslapa u.tml.), uzņēmums tiek dzēsts no saraksta.
Ja jūsu uzņēmums sniedz energopārvaldības pakalpojumus, kas ietver arī datu analīzi, lūdzu, sūtiet informāciju uz e-pastu st@sadalestikls.lv, kā tematu norādot “Energopārvaldības pakalpojums”. E-pastā norādiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru), uzņēmuma mājaslapas adresi, kā arī pieredzi pakalpojuma sniegšanā. Saņemto informāciju publicēsim mūsu mājaslapā.