Norēķinu rekvizīti

Uzņēmuma nosaukumsAkciju sabiedrība “Sadales tīkls”
Reģistrācijas numurs40003857687
PVN maksātāja reģistrācijas numurs40003857687
Juridiskā adreseŠmerļa iela 1, Rīga, LV-1006, Latvija
Bankas norēķinu konti, apmaksājot AS “Sadales tīkls” pakalpojumus


 

AS “Swedbank” LV31HABA0551016876683


AS “SEB Banka” LV30UNLA0050010406568

 

Veicot maksājumu, pārliecinieties, vai maksājuma mērķī norādīta PRECĪZA un PILNĪGA rēķina un / vai līguma informācija!

Bankas norēķinu konti, izrakstot rēķinu AS “Sadales tīkls”AS “Swedbank”  kods: HABAL22, konta numurs: LV38HABA0551016876751


AS “SEB Banka” kods: UNLALV2X konta numurs: LV83UNLA0050008821895