Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3403/ST

Paredzamā līguma priekšmets: AS "Sadales tīkls" siltumapgādes pakalpojuma maksas kompensācijas aprēķina pareizību pārbaudīts zvērināta revidenta atzinums

Iepirkuma izsludināšanas datums: 19.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.06.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv