ATBILDĪGĀ PERSONA PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI UN UZTURĒŠANU

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju uzraudzību, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar pacēlājiem, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar pacēlāju ekspluatāciju.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība.

Mērķauditorija: 
Kravas celtņu valdītāja darbiniekiem, kurus valdītājs norīkojis kā atbildīgos par kravas celtņu tehniskā stāvokļa uzraudzību, pārbaužu, apkopju un remontu organizēsanu.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.