Lielas jaudas pieslēgumiem

Aktuāli!
Sākot ar šī gada 1. maiju, klientiem ir iespēja jauniem lielas jaudas pieslēgumiem izmantot būvdarbu izmaksu sadalījuma principu, kur 50% sedz klients, bet otrus 50% līdzfinansē "Sadales tīkls".
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Klientiem, kas jauna pieslēguma ierīkošanas izmaksu samazināšanai izvēlējušies līdz 30. aprīlim pieejamo izmaksu atgūšanas risinājumu, būs iespēja to lietot līdz pilnīgai nosacījumu izpildei.


Atbalstot jaunu sadales sistēmas pieslēgumu ierīkošanu, tautsaimniecības elektrifikāciju un sekmējot elektroapgādes sistēmas efektīvu lietojumu, atbilstoši Elektroenerģijas likumā noteiktajam "Sadales tīkls" sniedz klientiem iespēju jaunus lielas jaudas elektrības pieslēgumus ierīkot iespējami izdevīgi.


Lielas jaudas pieslēgums –  pieslēgums vidsprieguma (6 – 20 kV) vai zemsprieguma (0,4 kV) tīklā ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs 100 A.
Jauna pieslēguma ierīkošana

Jauniem pieslēgumiem pieejams, sākot ar 2024. gada 1. maiju.

Līdzfinansējuma princips: klientam ir iespēja segt lielas jaudas elektrības pieslēguma ierīkošanai vai maksimālās atļautās slodzes palielināšanai nepieciešamo būvdarbu izmaksas 50% apmērā, otrus 50% līdzfinansējot "Sadales tīklam". 

Līdzfinansējums ir pieejams: jauna pieslēguma ierīkošanai vai esoša pieslēguma maksimālās atļautās slodzes palielināšanai. Ierīkojot pieslēgumu vai palielinot tā atļauto slodzi elektrostacijas pieslēgšanas vai ražošanas jaudas palielināšanas vajadzībām, līdzfinansējums pieejams tikai tad, ja pieslēguma maksimālās atļautās patēriņa slodzes ieviešanai vai palielināšanai ir nepieciešami būvdarbi un pieslēguma maksimālā atļautā patēriņa slodze pēc izbūves būs vienāda ar vai lielāka nekā elektrostacijas maksimālā atļautā ražošanas jauda. Ņemiet vērā, ka līdzfinansējums nav pieejams gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanas būvdarbus veic klienta izvēlēts būvuzņēmējs (nevis "Sadales tīkla" atlasīts būvuzņēmējs ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu).

Līdzfinansējuma izmantošanas nosacījumi: 

  • jaunais pieslēgums jāsāk lietot uzreiz pēc tā ierīkošanas;
  • pieslēgums jālieto vismaz piecus gadus, nesamazinot tā atļauto slodzi;
  • mainot pieslēguma lietotāju, klientam pašam jāvienojas ar jauno lietotāju par saistību pārņemšanu.

Pievērsiet uzmanību!
Ja nosacījumi netiks ievēroti, "Sadales tīklam" būs tiesības pieprasīt klientam atmaksāt līdzfinansējumu.

Kas jādara, lai iegūtu līdzfinansējumu?
Līdzfinansējumam nav īpaši jāpiesakās. Piesakiet jauna pieslēguma ierīkošanu vai slodzes palielināšanu klientu portālā e-st.lv Ja pieslēgums atbildīs lielas jaudas pieslēguma tehniskajiem parametriem un līdzfinansējuma nosacījumiem, kopā ar tehniskajām prasībām automātiski saņemsiet izmaksu aprēķinu, kurā norādītas gan būvdarbu kopējā izmaksas, gan arī pieejamais līdzfinansējums. Rūpīgi izvērtējiet iespēju ievērot visus līdzfinansējuma izmantošanas nosacījumus un pirms līguma noslēgšanas informējiet "Sadales tīklu" par izvēlēto izmaksu sadalījumu. Līdzfinansējuma izmantošanas nosacījumi tiks nostiprināti pieslēguma līgumā.

Jauniem pieslēgumiem bija pieejams līdz 2024. gada 30. aprīlim. Klientiem, kas šo risinājumu izvēlējušies, būs iespēja to lietot līdz pilnīgai nosacījumu izpildei.

Izmaksu atgūšanas princips: efektīvi izmantojot maksimālo atļauto slodzi, klientam ir iespēja piecu gadu laikā atgūt visus lielas jaudas pieslēguma ierīkošanā vai maksimālās atļautās slodzes palielināšanā ieguldītos līdzekļus.

Izmaksu atgūšanas nosacījumi: līdzko patēriņš pārsniedz 15% no maksimāli iespējamā 12 mēnešu perioda patēriņa, klients saņem 50% atlaidi sadales sistēmas operatora pakalpojumam. Maksas samazinājums ir spēkā no nākamā norēķinu mēneša līdz 12 mēnešu perioda beigām. Šāda maksājumu samazināšanas kārtība ir pieejama ne ilgāk kā piecus gadus un atkarībā no elektrotīkla izmantošanas efektivitātes ļauj klientam pilnībā vai daļēji atgūt lielas jaudas pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas. Efektīvās slodzes izmantošanas piemērs

Izmaksu atgūšanas kalkulators
Efektīvās slodzes izmantošanas aprēķinu kārtība

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Līdzšinējais izmaksu atgūšanas risinājums tika piemērots automātiski un neuzlika klientam nekādus pienākumus. Sākot ar šī gada 1. maiju, pieejamais līdzfinansējums tiks sniegts tikai pēc klienta izvēles. Klienti drīkstēs atteikties no 50% līdzfinansējuma un segt būvdarbu izmaksas, 100% pašfinansējot. Izvēle jāizdara līdz pieslēguma līguma parakstīšanai!

Nē, saskaņā ar grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā "Sadales tīkls" segs 50% no pieslēguma ierīkošanas maksā ietvertajām būvdarbu izmaksām, bet pārējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas klientam pašam jāsedz pilnā apmērā.

Jā, klients var atteikties no pieslēguma ierīkošanas līdz pieslēguma līguma parakstīšanai un uzsākt šī paša pieslēguma ierīkošanu no jauna, izmantojot 50% līdzfinansējumu. Svarīgi ņemt vērā, ka, piesakot pakalpojumu atkārtoti, tiks gatavotas jaunas tehniskās prasības ar aktuālajām būvdarbu izmaksām, kā arī citi pieslēguma ierīkošanas soļi būs jāveic no jauna.

"Sadales tīklam" būs tiesības pieprasīt klientam atmaksāt līdzfinansējumu, ja klients piecu gadu periodā atteiksies no pieslēguma (lauzīs līgumu), samazinās pieslēguma maksimālo atļauto slodzi (pastāvīgi vai uz laiku) vai arī nodos pieslēgumu citam lietotājam, kurš nebūs piekritis pārņemt arī saistības.