Slodzes izmaiņas

Slodzes izmaiņas uz ilgāku vai īsāku laiku un iespēja atjaunot iepriekšējo maksimālo pieslēgumam pieejamo slodzi ir ērts veids, kā piemērot savu elektrības pieslēgumu jaunām un mainīgām vajadzībām un vairot tā efektivitāti.

Izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru mājsaimniecībām un konsultējieties ar sertificētu elektriķi vai elektrotīklu projektētāju. Ņemiet vērā, ka elektrības pieslēguma maksimālā atļautā slodze ietekmēs turpmākos maksājumus par elektrību! Vairāk par pieslēguma jaudas izvērtēšanu

Elektrības pieslēguma slodzi visbiežāk nepieciešams palielināt, ja īpašumā esošo vai plānoto elektroierīču darbināšanai ar pieslēguma maksimālo atļauto slodzi nepietiek. Slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums. Vairāk par jauna pieslēguma izbūvi, esoša pieslēguma pārbūvi vai slodzes izmaiņām

Ja elektrotīkla pārbūve nebūs nepieciešama, jāmaksā būs tikai par pieslēgšanu. Pakalpojumu cenrādis

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieprasītu tehniskā risinājuma piedāvājumu un aptuvenu izmaksu aprēķinu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Lai sekmētu efektīvu slodzes izmantošanu un samazinātu kopējās izmaksas par patērēto elektrību, aicinām periodiski izvērtēt īpašumā nepieciešamo slodzi. Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Iepriekš samazināto slodzi var pilnībā vai daļēji atjaunot, ja pieslēgums atbilst zemāk norādītajiem nosacījumiem.


Ir saglabājies tehniskajām prasībām atbilstošs elektrotīkls.Pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā jauda.


Ja kāds no šiem nosacījumiem neatbilst, slodzes palielināšanai būs nepieciešama elektrotīkla pārbūve un būvprojekta izstrāde. Vairāk par jauna pieslēguma izbūvi, esoša pieslēguma pārbūvi un slodzes izmaiņām

Slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums. Slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķins

 Mājsaimniecība  Uzņēmums


Pakalpojums pieejams pieslēgumiem 0,4 kV elektrotīklā ar ievadaizsardzības aparāta lielumu virs 100 A vai 6 – 29 kV elektrotīklā. Pirms pakalpojuma pieteikšanas rūpīgi iepazīstieties ar nosacījumiem slodzes atjaunošanai bez maksas!

Pieslēguma slodzi var uz laiku samazināt, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus (piemēram, fāžu skaitu un spriegumu). Slodzes samazināšana tiks veikta ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc pieteikuma saņemšanas. Aktuālo tehnisko informāciju pēc pieteikuma apstrādes varēsiet redzēt klientu portālā e-st.lv

Ja pēc slodzes samazinājuma konstatēsim, ka faktiskā slodze pārsniedz pieprasīto samazināto slodzes lielumu, ar nākamo mēnesi automātiski atjaunosim slodzi, kāda tā bija pirms slodzes samazinājuma pieteikšanas.

Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums. Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Mājsaimniecība   Uzņēmums

Slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums, taču vienu reizi kalendārajā gadā, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā kopš slodzes samazināšanas sākotnējo slodzi atjaunosim bez maksas, ja atbildīs visi zemāk minētie nosacījumi.


Pieslēgums ir 0,4 kV elektrotīklā ar ievadaizsardzības aparāta lielumu virs 100 A vai 6 – 20 kV elektrotīklā. Slodzes samazinājums nav mazāks par 50% no maksimālās atļautās slodzes.Vismaz vienu kalendāro mēnesi 12 mēnešu periodā pirms slodzes samazināšanas izmantoti vairāk nekā 7% no maksimālās atļautās slodzes. Piedāvājam maksimālās slodzes aprēķina tabulu biežāk lietoto drošinātāju nomināliem.Pēdējo 12 mēnešu periodā pirms slodzes samazināšanas uz laiku maksimālā atļautā slodze ir izmantota vismaz 90 dienas pēc kārtas.


Lai pieteiktu slodzes atjaunošanu, spiediet uz pogas zemāk. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Mājsaimniecība  Uzņēmums