DARBA ORGANIZĀCIJA, VEICOT SPRIEGUMAKTĪVOS DARBUS

Kursa mērķis:
Sniegt zināšanas par spriegumaktīvo darbu tehnoloģiju un darbu organizāciju.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus ar spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
28.06.2024
09:00
28.06.2024
15:00
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties