0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis:
Atjaunot 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas un informēt par gaisvadu līniju jaunākajām montāžas tehnoloģijām.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti;
  • profilaktiskie mērījumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža un ekspluatācija”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
14.06.2023
09:00
14.06.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
28.06.2023
09:00
28.06.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
26.07.2023
09:00
26.07.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
09.08.2023
09:00
09.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
23.08.2023
09:00
23.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties