0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis:
Atjaunot 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas un informēt par gaisvadu līniju jaunākajām montāžas tehnoloģijām.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti;
  • profilaktiskie mērījumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža un ekspluatācija”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
27.09.2023
09:00
27.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
17.10.2023
09:00
17.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
08.11.2023
08:00
08.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
06.12.2023
08:00
06.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
20.12.2023
08:00
20.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta