0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis:
Atjaunot 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas un informēt par gaisvadu līniju jaunākajām montāžas tehnoloģijām.

Kursa saturs:

  • vadu montāža;
  • bojājumi elektroiekārtās.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt teorētiskās un darbu veikšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžā un ekspluatācijā.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāža un ekspluatācija”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
28.05.2024
09:00
28.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
11.06.2024
09:00
11.06.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
25.06.2024
09:00
25.06.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties