Materiālu reģistrs


Grupa
Dokuments
01 Piederumi GVL
02 Dzēšspoles
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas
04 Spriegumaktīvo darbu aprīkojums
06 Ģeneratori un elektrostacijas
07 Izolatori
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas
11 Kopnes
12 Kravu pārvietošanas līdzekļi
12_grupa_MR_06.09.2022.xlsx
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes
14 Metāls un tā izstrādājumi
15 Mērinstrumenti
16 Instrumenti un aprīkojums
18 Pārsprieguma un elektriskā loka aizsardzības ierīces
19 RAA un DVS iekārtas
20 Smērvielas
21 Spailes un čaulas GVL
22 Stabi GVL
23 Transformatori
24 Vadi gaisvadu līnijām
25 Vidsprieguma drošinātāji
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti
27 Vidsprieguma mērmaiņi
28 Vidsprieguma slēgiekārtas
29 Zemējumi
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti
31 Zemsprieguma sadalnes
47 Darba un aizsargapģērbs, ķermeņa aizsardzības līdzekļi
49 Ugunsdrošības aprīkojums un materiāli
49_grupa_MR_09.11.2022.xlsx
53 Sadzīves baterijas