Materiālu reģistrs


Grupa
Dokuments
01 Piederumi GVL
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas
06 Ģeneratori
07 Izolatori
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas
11 Kopnes
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes
14 Metāls un tā izstrādājumi
15 Mērinstrumenti
16 Instrumenti un aprīkojums
18 Pārsprieguma un elektriskā loka aizsardzības ierīces
19 RAA un DVS iekārtas
20  Smērvielas
21 Spailes un čaulas GVL
22 Stabi GVL
23 Transformatori
24 Vadi gaisvadu līnijām
25 Vidsprieguma drošinātāji
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti
27 Vidsprieguma mērmaiņi
28 Vidsprieguma slēgiekārtas
29 Zemējumi
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti
31 Zemsprieguma sadalnes
53 Sadzīves baterijas