HIDROMANIPULATORA OPERATORS

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par noteikumiem darbam ar hidromanipulatoru, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar hidromanipulatoru. Praktiski pielietot hidromanipulatoru materiālu pārvietošanai.

Kursa saturs:

  • saistošie noteikumi;
  • bīstamie faktori darbā ar hidromanipulatoru;
  • barba aizsardzība un ugunsdrošība;
  • praktiskā hidromanipulatora lietošana.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem veicot darba pienākumus materiālu pārvietošanai nepieciešams lietot hidromanipulatoru.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, 
tai skaitā 4 akadēmiskās stundas praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
18.04.2024
09:00
18.04.2024
14:20
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta