DARBS AR SPRIEGUMA REĢISTRATORU

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar darbam nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sprieguma kvalitātes mērījumus, papildināt praktiskā iemaņas darbā ar dažāda veida sprieguma reģistratoriem. Sniegt praktiskus padomus, sprieguma kvalitātes mērījumu veikšanā  un iegūto datu analīzē.

Kursa saturs:

  • sprieguma kvalitātes raksturlielumi un normatīvie dokumentii;
  • elektrisko parametru mērinstrumentu uzstādīšana;
  • darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt sprieguma kvalitātes reģistrēšanu. 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
5 akadēmiskās stundas, no kurām 1 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.