ELEKTRISKO SADALES TĪKLU IEKĀRTU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:
Apgūt elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Priekšzināšanas mācību programmā “Pielietojamā elektrotehnika” vai formālā elektrotehniskā izglītība.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
11.10.2023
09:00
12.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
01.11.2023
08:00
02.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
29.11.2023
08:00
30.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
13.12.2023
08:00
14.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties