ELEKTRISKO SADALES TĪKLU IEKĀRTU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:
Apgūt elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Priekšzināšanas mācību programmā “Pielietojamā elektrotehnika” vai formālā elektrotehniskā izglītība.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
07.12.2022
09:00
08.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
21.12.2022
09:00
22.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
11.01.2023
09:00
12.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
25.01.2023
09:00
22.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
08.02.2023
09:00
09.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
22.02.2023
09:00
23.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
08.03.2023
09:00
09.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
22.03.2023
09:00
23.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties