ELEKTRISKO SADALES TĪKLU IEKĀRTU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:
Apgūt elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Priekšzināšanas mācību programmā “Pielietojamā elektrotehnika” vai formālā elektrotehniskā izglītība.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Mācību datums Mācību laiks Mācību vieta
09.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
15.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
30.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta