ATBILDĪGĀ PERSONA PAR KRAVAS CELTŅU DROŠU LIETOŠANU

Kursa mērķis:
Iepazīstināt ar noteikumiem par kravas celšanas iekārtām, bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām. Sniegt zināšanas par darbu organizēšanu, drošu kravu pārvietošanu un kravu celšanas palīgelementu izvēli.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • bīstamie faktori kravas celtņu ekspluatācijā;
  • darba drošības prasības.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
15.01.2024
12:00
15.01.2024
14:55
Grupa nokomplektēta