Pilna servisa pakalpojums

Daļai klientu, kuri piesaka jauna pieslēguma ierīkošanu vai slodzes palielināšanu, piedāvājam iespēju saņemt pilna servisa pakalpojumu.

KAS IR PILNA SERVISA PAKALPOJUMS?

Pilna servisa pakalpojuma ietvaros "Sadales tīkls" klienta vietā uzņemas uzticamu un drošu sadarbības partneru – elektrotīklu projektētāja un būvuzņēmēja – meklēšanu un izvēli, kā arī piesaka šo speciālistu pakalpojumus, uzrauga darba procesu, izvērtē un akceptē paveikto.

Šādu pakalpojumu varēsim piedāvāt tikai tad, ja plānotie darbi neskars citu īpašnieku zemi un tie būs veicami esošā elektrotīkla aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās, kā arī nebūs citu specifisku ierobežojumu.

Ja pilna servisa pakalpojums būs pieejams, sazināsimies ar jums un izteiksim piedāvājumu trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.


PILNA SERVISA PAKALPOJUMA (PSP) PRIEKŠROCĪBAS:

  • ierīkot pieslēgumu vai palielināt slodzi būtiski īsākā periodā;
  • taupīt laiku, uzticot "Sadales tīklam" to būvprojekta izstrādātāju un būvnieku atlasi, kuri veiks gan tehniskā risinājuma izstrādi, gan būvdarbus;
  • norēķināties divos maksājumos – pirmais maksājums par tehniskā risinājuma  izstrādi un otrs -  par pieslēguma ierīkošanu.