SPRIEGUMAKTĪVO DARBU AR SPRIEGUMU LĪDZ 1 KV VEIKŠANAS TEHNOLOĢIJA

Kursa mērķis:
Apgūt spriegumaktīvo darbu līdz 1 kV veikšanas tehnoloģijas un darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • spriegumaktīvajos darbos līdz 1 kV izmantojamie materiāli un instrumenti;
  • spriegumaktīvo darbu līdz 1 kV veikšanas tehnoloģija. 

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās zināšanas, kā arī izpratne par spriegumaktīviem darbiem līdz 1 kV .

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.