Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojumu var pieteikt un izmantot jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas pārbaudīt sava pieslēguma vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu elektroenerģijas kvalitāti. Elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojuma ietvaros tiek veikti standartā "LVS EN 50160+AC:2011L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi"" noteiktie mērījumi: 

  • sprieguma;
  • frekvences;
  • sprieguma nesimetrijas;
  • sprieguma mirgoņas;
  • sprieguma kropļojuma koeficienta;
  • sprieguma atsevišķo harmoniku;
  • citi mērījumi.

Pakalpojums īpaši piemērots klientiem, kuri vēlas ražot elektroenerģiju un pārliecināties par ražošanas iekārtu un pieslēguma elektroenerģijas kvalitāti.
Elektrostacijas pieslēgšana
Mikroģeneratora pieslēgšana

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumus drīkst veikt akreditēta laboratorija, kas saņēmusi Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditāciju šādā sfērā: "LVS EN 50160+AC:2011L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi"". 

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi ir maksas pakalpojums. Laboratoriju izvēlas, elektroenerģijas kvalitātes mērījumus organizē un pakalpojumu apmaksā klients.
Pakalpojumu cenrādis

Laboratorijas speciālisti uzstāda un klienta elektrotīklam pievieno elektrisko parametru reģistratoru jeb iekārtu, kas mēra un fiksē elektroenerģijas piegādes datus. Mērījumu iekārta var tikt uzstādīta klienta elektroietasē vai sistēmas operatora sadalnē. Mērījumi notiek tik ilgi, līdz iekārta ir reģistrējusi pietiekami daudz datu, lai, analizējot tos, laboratorijas speciālisti varētu noteikt elektroenerģijas kvalitātes atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, standartiem un izsniegt klientam atzinumu. Jo ilgāk mērījumi tiek veikti, jo precīzāki ir rezultāti. Ja elektroapgāde ir stabila parasti pietiek ar 24 h mērījumiem, bet dažkārt nepieciešams mērījumus paildzināt vai atkārtot, lai iegūtu papildu datus. Jāņem vērā, ka atšķirīgiem elektrostaciju veidiem atkarībā no ražošanas jaudas, mērījumu veikšanas laiks var atšķirties. 

Elektrostacijas pieslēgšana

Uzņēmuma nosaukums
Kontaktinformācija
Kā pieteikties pakalpojumam
Augstsprieguma tīkls AS
Reģ. Nr. 40003575567
www.ast.lv
Tehniskās ekspertīzes dienests
Adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
E-pasts: ast@ast.lv
Kontakttālrunis: + 371 67728722
Aizpildiet pieteikumu uzņēmuma mājaslapā
Inspecta Latvia AS
Reģ. Nr. 40003130421
https://www.kiwa.com
Inspicēšanas institūcija
Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013
E-pasts: latvia@kiwa.com
Kontakttālrunis: + 371 67607900
Aizpildiet pieteikumu uzņēmuma mājaslapā
Sadales tīkls AS
Reģ. Nr. 40003857687
www.sadalestikls.lv
Metroloģijas laboratorija
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
E-pasts: laboratorija@sadalestikls.lv
Kontakttālrunis: + 371 67726600
Aizpildiet pieteikumu, parakstiet ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz e-pastu: laboratorija@sadalestikls.lv

Ja jūsu uzņēmums sniedz elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojumus un vēlaties, lai uzņēmuma kontaktinformācija tiktu publicēta "Sadales tīkla" mājaslapā, sūtiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru), mājaslapas adresi un informāciju par pakalpojuma pieteikšanas veidu uz e-pastu st@sadalestikls.lv, tēmā norādot “Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi”.
* Uzņēmumu iesūtītā informācija periodiski tiek pārbaudīta. Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka iesūtītā informācija nav aktuāla (piemēram, nedarbojas mājaslapa u.tml.), uzņēmums tiek dzēsts no saraksta.