Finanšu informācija

2022. gadā "Sadales tīkla" apgrozījums saglabājies aptuveni 2021. gada līmenī un bijis 301,2 milj. eiro, savukārt zaudējumi sasnieguši 20,4 milj. eiro. Finanšu rezultātus primāri ietekmējis iepriekš nepieredzēti liels elektroenerģijas cenas sadārdzinājums. Ietekmi radījis arī elektrotīkla materiālu, tīkla uzturēšanai un attīstībai nepieciešamo pakalpojumu izmaksu sadārdzinājums kopējās inflācijas ietekmē. Neskatoties uz elektroenerģijas cenu relatīvu samazinājumu 2022. gada pēdējā ceturksnī, gada griezumā tās augušas par vairāk nekā 100%, sasniedzot 54,08 milj. eiro. Savukārt kopējās elektrotīkla remontu un uzturēšanas darbu izmaksas inflācijas ietekmē pērn augušas par 37%, salīdzinot ar 2021. gadu. 2022. gadā "Sadales tīkls" turpinājis mērķtiecīgi investēt tīkla infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē. Līdzīgi kā gadu iepriekš, 2022. gadā investīciju projektos ieguldīti gandrīz 85 milj. eiro.  

Pilna informācija par “Sadales tīkla” darbības rādītājiem pieejama uzņēmuma gada pārskatos