Finanšu informācija

2020. gadā "Sadales tīkla" apgrozījums bija 296,3 miljoni eiro – par 24,6 miljoniem mazāk nekā 2019. gadā. Uzņēmuma peļņa bija 22,1 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 2019. gadu tā samazinājās par 24,8%. Galvenie faktori, kas ietekmēja uzņēmuma finanšu rādītājus, bija elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazinājums no 2020. gada 1. janvāra vidēji par 5,5%, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma apjoma lejupslīde par 3,8%, ko ietekmēja Covid-19 un siltie laikapstākļi gada sākumā. Neraugoties uz izaicinājumiem, “Sadales tīkls” 2020. gadā spēja uzlabot elektroapgādes drošuma un kvalitātes rādītājus, aktīvi turpināja viedo skaitītāju ieviešanas programmu, kā arī attīstīja inovatīvus infrastruktūras risinājumus.

Pilna informācija par “Sadales tīkla” darbības rādītājiem pieejama uzņēmuma gada pārskatos