TILTA, BUKA CELTŅU OPERATORS - STROPĒTĀJS

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par noteikumiem darbam ar tilta, buka kravas celtņiem kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar celtņiem. Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas kravu stropēšanā, pacelšanā, pārvietošanā, nokraušanā, stropju uzturēšanā un defektēšanā.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • drošības ierīces;
  • celtņu tehniskās pārbaudes;
  • kravas satveršanas palīgierīču pārbaude un brāķēšana;
  • kravu iesaitēšana;
  • kravu pārvietošana, to pavadīšana;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kurus tilta vai buka celtņa celtņa valdītājs norīkojis par tilta vai buka celtņa operatoru un stropētāju.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas.