PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis: 
Atjaunot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20kV, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs: 

  •  operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot un pilnveidot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20 kV.

Uzsākšanas nosacījumi:
Pirmreizējā apmācība kursos “Darbuzņēmēju operatīvais personāls” vai “Personāls ar operatīvajām tiesībām”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
25.09.2023
09:00
25.09.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
28.09.2023
09:00
28.09.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
03.10.2023
09:00
03.10.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
04.10.2023
09:00
04.10.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
11.10.2023
09:00
11.10.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
24.10.2023
09:00
24.10.2023
15:40
Pieteikties
25.10.2023
09:00
25.10.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
26.10.2023
09:00
26.10.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
01.11.2023
08:00
01.11.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
07.11.2023
08:00
07.11.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
14.11.2023
08:00
14.11.2023
14:40
Pieteikties
15.11.2023
08:00
15.11.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
22.11.2023
08:00
22.11.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
29.11.2023
08:00
29.11.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
05.12.2023
08:00
05.12.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
07.12.2023
08:00
07.12.2023
14:40
Grupa nokomplektēta
12.12.2023
08:00
12.12.2023
14:40
Grupa nokomplektēta