PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis: 
Atjaunot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20kV, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs: 

  •  operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot un pilnveidot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20 kV.

Uzsākšanas nosacījumi:
Pirmreizējā apmācība kursos “Darbuzņēmēju operatīvais personāls” vai “Personāls ar operatīvajām tiesībām”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
07.12.2022
09:00
07.12.2022
15:40
Pieteikties
08.12.2022
09:00
08.12.2022
15:40
Pieteikties
13.12.2022
09:00
13.12.2022
15:40
Pieteikties
22.12.2022
09:00
22.12.2022
15:40
Pieteikties
27.12.2022
09:00
27.12.2022
15:40
Pieteikties
04.01.2023
09:00
04.01.2023
15:40
Pieteikties
18.01.2023
09:00
18.01.2023
15:40
Grupa nokomplektēta
02.02.2023
09:00
02.02.2023
15:40
Pieteikties
16.02.2023
09:00
16.02.2023
15:40
Pieteikties
02.03.2023
09:00
02.03.2023
15:40
Pieteikties
16.03.2023
09:00
16.03.2023
15:40
Pieteikties
30.03.2023
09:00
30.03.2023
15:40
Pieteikties