PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis: 
Atjaunot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20kV, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs: 

  •  operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot un pilnveidot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20 kV.

Uzsākšanas nosacījumi:
Pirmreizējā apmācība kursos “Darbuzņēmēju operatīvais personāls” vai “Personāls ar operatīvajām tiesībām”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
17.04.2024
09:00
17.04.2024
15:40
Pieteikties
18.04.2024
09:00
18.04.2024
15:40
Grupa nokomplektēta
20.05.2024
09:00
20.05.2024
15:40
Pieteikties
21.05.2024
09:00
21.05.2024
15:40
Pieteikties
30.05.2024
09:00
30.05.2024
15:40
Pieteikties
12.06.2024
09:00
12.06.2024
15:40
Pieteikties
13.06.2024
09:00
13.06.2024
15:40
Pieteikties
18.06.2024
09:00
18.06.2024
15:40
Pieteikties