DARBS AUGSTUMĀ LĪDZ 5 M, TEORĒTISKĀ APMĀCĪBA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par normatīvo aktu prasībām, veicot darbu augstumā.  Iepazīstināt ar speciālā aprīkojuma lietošanas un pārbaužu nosacījumiem, aprīkojuma izvēles principiem. Praktiski apgūt kāpšanas, drošināšanās tehniku un praktisku dažāda veida aprīkojuma lietošanu.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • bīstamie faktori;
  • aprīkojums darbam augstumā;
  • aprīkojuma darbam augstumā pielietošana.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri veic darbus augstumā un pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus kritiena novēršanai un apturēšanai, lieto pārvietojamās kāpnes un veic darbu uz sastatnēm vai pārvietojamiem sastatņu torņiem.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.