Pieslēguma atjaunošana

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sadarbībā ar "Sadales tīklu" ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai

Elektrības pieslēgumu atjaunosim, ja īpašumā iepriekš ir bijusi pieejama elektrība, bet tās piegāde pārtraukta, jo pārtraukts līgums ar elektroenerģijas tirgotāju un elektrība netiek piegādāta arī pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Vairāk informācijas par pēdējo garantēto piegādi

Ja īpašumā notiek lietotāju maiņa, bet iepriekšējais īpašnieks vēl nav pārtraucis līgumu ar elektrības tirgotāju un elektrība joprojām ir pieslēgta, jums atliek tikai vienoties ar tirgotāju par jaunu līgumu. Elektrības tirgotājs pats informēs "Sadales tīklu" par lietotāja maiņu.

Ņemiet vērā!
Ja pieslēguma atjaunošanas pieteikumu iesniegsiet 30 dienu laikā pēc iepriekšējā lietotāja līguma laušanas, elektrības pieslēgumu atjaunosim bez maksas.

 

PIESLĒGUMA ATJAUNOŠANAS NOSACĪJUMI


Saglabājies tehniskajām prasībām
atbilstošs elektrotīkls
Pieslēguma vietā ir pieejama
nepieciešamā jauda
Nemainās pieslēguma tehniskie
parametri

Maksa par pieslēguma atjaunošanu sastāv no divām pozīcijām:

  1. pieslēgšanas izmaksas – maksa par pieslēguma atjaunošanu;
  2. jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas par elektrotīkla un pieslēguma jaudas uzturēšanu laikā, kad līgums ar elektroenerģijas tirgotāju bijis pārtraukts.

Pakalpojumu cenrādis

Jaudas uzturēšanas izmaksu aprēķins balstās uz vienu no šīm sistēmas operatora pakalpojumu tarifos noteiktajām un pieslēgumam atbilstošajām komponentēm:

  • pieslēguma nodrošināšanu EUR/gadā;
  • IAA strāvas lielumu EUR/A/gadā;
  • atļauto slodzi EUR/kW/gadā.

Jaudas uzturēšanas izmaksas aprēķina, atbilstoši pieslēguma tehniskajiem parametriem, vienai no augstāk norādītajām tarifa komponentēm un dienu skaitam, sākot ar dienu, kad pārtraukts līgums ar elektrības tirgotāju, bet ne vairāk par 24 mēnešiem.

Vairāk par sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Ja elektrības padeve īpašumā bijusi pārtraukta ilgstoši vai arī ilgāku laiku neesat veikuši iekšējo elektrotīklu pārbaudi, pirms pakalpojuma pieteikšanas izvēlieties sertificētu elektriķi un uzticiet viņam jūsu īpašuma iekšējo elektrotīklu atbilstības pārbaudi.

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja iekšējie elektrotīkli neatbildīs sprieguma saņemšanai, pieslēgumu atjaunot nevarēsim.

ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA ATJAUNOŠANA

  • Kad esat pārliecinājušies par jūsu iekšējo elektrotīklu gatavību sprieguma saņemšanai, izvēlieties elektroenerģijas tirgotāju, piesakieties elektrības saņemšanai, un tirgotājs iesniegs pieslēguma atjaunošanas pieteikumu "Sadales tīklam". Pakalpojuma pieteikumu varat iesniegt arī klientu portālā e-st.lv
  • Ja pieslēgums atbildīs atjaunošanas nosacījumiem, trīs darbdienu laikā nosūtīsim jums rēķinu.
  • Ja bez elektrotīkla pārbūves pieslēgumu atjaunot nevarēsim, bez maksas sagatavosim tehniskās prasības ar norādi, ka nepieciešami būvdarbi un būvprojekts, kā arī aptuvenu izmaksu aprēķinu. Vairāk par jauna pieslēguma izbūvi un esoša pieslēguma pārbūvi
  • Kad esat pārliecinājušies par jūsu iekšējo elektrotīklu gatavību sprieguma saņemšanai, apmaksājiet pieslēguma atjaunošanas rēķinu.
  • Divu darbdienu laikā pēc maksājuma saņemšanas atjaunosim pieslēgumu un nosūtīsim jums rakstiski informāciju par pieslēguma tehniskajiem parametriem.