Pieslēguma atjaunošana

Elektrības pieslēgumu atjaunosim, ja īpašumā iepriekš ir bijusi pieejama elektrība, bet tās piegāde pārtraukta, jo pārtraukts līgums ar elektroenerģijas tirgotāju un elektrība netiek piegādāta arī pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Vairāk informācijas par pēdējo garantēto piegādi

Ja īpašumā notiek lietotāju maiņa, bet iepriekšējais īpašnieks vēl nav pārtraucis līgumu ar elektrības tirgotāju un elektrība joprojām ir pieslēgta, jums atliek tikai vienoties ar tirgotāju par jaunu līgumu. Elektrības tirgotājs pats informēs "Sadales tīklu" par lietotāja maiņu.

Ņemiet vērā!
Ja pieslēguma atjaunošanas pieteikumu iesniegsiet 30 dienu laikā kopš brīža, kad iepriekšējais lietotājs izbeidzis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju, elektrības pieslēgumu atjaunosim bez maksas.

 

PIESLĒGUMA ATJAUNOŠANAS NOSACĪJUMISaglabājies tehniskajām prasībām
atbilstošs elektrotīklsPieslēguma vietā ir pieejama
nepieciešamā jaudaNemainās pieslēguma tehniskie
parametri


Maksa par pieslēguma atjaunošanu sastāv no divām pozīcijām:

  1. pieslēgšanas izmaksas – maksa par tipveida darbībām, kuras veic "Sadales tīkls", lai atjaunotu pieslēgumu;
  2. pieslēguma jeb jaudas uzturēšanas izmaksas – maksa par pieslēguma uzturēšanu tehniski atbilstošā stāvoklī laikā, kad elektroenerģijas piegāde īpašumā ir pārtraukta.

Pakalpojumu cenrādis

Lai sniegtu klientiem iespēju ātri atjaunot elektroenerģijas piegādi īpašumā un iegūt pieslēgumu elektrotīklam par iespējami zemu maksu, noteiktu laiku pēc elektrības piegādes pārtraukšanas iepriekšējam klientam "Sadales tīkls" turpina uzturēt elektroapgādes atjaunošanai nepieciešamās, bet tobrīd klientu neizmantotās elektroietaises tehniski atbilstošā stāvoklī. Pieslēguma jeb jaudas uzturēšanas izmaksas jāsedz jaunajam pieslēguma lietotājam.

Jaudas uzturēšanas izmaksu aprēķins balstās uz vienu no šīm sistēmas operatora pakalpojumu tarifos noteiktajām un pieslēgumam atbilstošajām komponentēm:

  • jaudas uzturēšana, EUR/mēnesī,
  • IAA strāvas lielums, EUR/A/mēnesī,
  • atļautā slodze, EUR/kW/mēnesī.

Jaudas uzturēšanas izmaksu aprēķinam tiek izmantots pakalpojuma pieteikuma brīdī spēkā esošais tarifs (sākot ar 2023. gada 1. jūliju, pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais "Speciālais" tarifu plāns). Jaudas uzturēšanas izmaksas aprēķina, atbilstoši vienai no augstāk norādītajām tarifa komponentēm, pieslēguma tehniskajiem parametriem un dienu skaitam, sākot ar dienu, kad pārtraukts līgums ar elektrības tirgotāju, bet ne vairāk kā par 24 mēnešiem.

Ja pieslēguma atjaunošanas pieteikums iesniegts 30 dienu laikā kopš iepriekšējais lietotājs izbeidzis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju, jaudas uzturēšanas izmaksas sedz "Sadales tīkls".

Vairāk par sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Ja elektrības padeve īpašumā bijusi pārtraukta ilgstoši vai arī ilgāku laiku neesat veikuši iekšējo elektrotīklu pārbaudi, pirms pakalpojuma pieteikšanas izvēlieties sertificētu elektriķi un uzticiet viņam jūsu īpašuma iekšējo elektrotīklu atbilstības pārbaudi.

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja iekšējie elektrotīkli neatbildīs sprieguma saņemšanai, pieslēgumu atjaunot nevarēsim.

ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA ATJAUNOŠANA

  • Kad esat pārliecinājušies par jūsu iekšējo elektrotīklu gatavību sprieguma saņemšanai, izvēlieties elektroenerģijas tirgotāju, piesakieties elektrības saņemšanai, un tirgotājs iesniegs pieslēguma atjaunošanas pieteikumu "Sadales tīklam". Pakalpojuma pieteikumu varat iesniegt arī klientu portālā e-st.lv
  • Ja pieslēgums atbildīs atjaunošanas nosacījumiem, trīs darbdienu laikā nosūtīsim jums rēķinu.
  • Ja bez elektrotīkla pārbūves pieslēgumu atjaunot nevarēsim, bez maksas sagatavosim tehniskās prasības ar norādi, ka nepieciešami būvdarbi un būvprojekts, kā arī aptuvenu izmaksu aprēķinu. Vairāk par jauna pieslēguma izbūvi un esoša pieslēguma pārbūvi
  • Kad esat pārliecinājušies par jūsu iekšējo elektrotīklu gatavību sprieguma saņemšanai, apmaksājiet pieslēguma atjaunošanas rēķinu.
  • Divu darbdienu laikā pēc maksājuma saņemšanas atjaunosim pieslēgumu un nosūtīsim jums rakstiski informāciju par pieslēguma tehniskajiem parametriem.