SAULES PANEĻU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju un veicināt izpratni par saules paneļu pareizu izvēli, uzstādīšanu un ekspluatāciju atbilstoši likumdošanai un AS "Sadales tīkls" izvirzītajām prasībām.

Kursa saturs:

  • prasības fotoelektrisko sistēmu uzstādīšanā un ekspluatācijā;
  • fotoelektrisko sistēmas elementu izvēle;
  • fotoelektrisko sistēmu montāža;
  • fotoelektrisko sistēmu ekspluatācija.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri veic saules paneļu uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.