INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU DARBAM AUGSTUMĀ PERIODISKO PĀRBAUŽU VEIKŠANA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstības prasībām, to dzīves ciklu, apkopēm, uzglabāšanu un bojājumiem. Praktiski apgūt periodisko pārbaužu veikšanas procedūru un individuālo aizsardzības līdzekļu novērtēšanu.

Kursa saturs:

  • normatīvie akti;
  • aprīkojuma atbilstība;
  • aprīkojuma pārbaudes.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri veic individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaudes.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 2 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.