INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU DARBAM AUGSTUMĀ PERIODISKO PĀRBAUŽU VEIKŠANA