ELEKTRISKO SADALES TĪKLU IEKĀRTU MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis: 
Atjaunot elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti;
  • profilaktiskie mērījumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža un ekspluatācija”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
07.12.2022
09:00
07.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
16.01.2023
09:00
16.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
30.01.2023
09:00
30.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
13.02.2023
09:00
13.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
27.02.2023
09:00
27.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
13.03.2023
09:00
13.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
27.03.2023
09:00
27.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties