ELEKTRISKO SADALES TĪKLU IEKĀRTU MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis: 
Atjaunot elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti;
  • profilaktiskie mērījumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma "Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža un ekspluatācija".

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
22.04.2024
09:00
22.04.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
13.05.2024
09:00
13.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
27.05.2024
09:00
27.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
10.06.2024
09:00
10.06.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties