SPRIEGUMAKTĪVIE DARBI LĪDZ 1 KV, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis:
Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un veicot spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās un sadalnēs līdz 1 kV. Iepazīstināt ar izmaiņām normatīvajos aktos un jauninājumiem aprīkojumā, kā arī sniegt rekomendācijas par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus pēc spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūtas sākotnējās mācību programmas “Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās” un “Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs” vai “Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Mācību datums Mācību laiks Mācību vieta
25.01.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
26.01.2022 09:00 - 15:45 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
27.01.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
01.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
03.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
08.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
09.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
10.02.2022 09:00 - 15:45 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
15.02.2022 09:00 - 15:45 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
17.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
22.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
23.02.2022 09:00 - 15:45 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
24.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
01.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
03.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
08.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
09.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
10.03.2022 09:00 - 15:45 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
15.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
17.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
22.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
24.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta