SPRIEGUMAKTĪVIE DARBI LĪDZ 1 KV, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis:
Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un veicot spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās un sadalnēs līdz 1 kV. Iepazīstināt ar izmaiņām normatīvajos aktos un jauninājumiem aprīkojumā, kā arī sniegt rekomendācijas par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus pēc spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūtas sākotnējās mācību programmas “Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās” un “Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs” vai “Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
15.04.2024
09:00
15.04.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
18.04.2024
09:00
18.04.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
30.04.2024
09:00
30.04.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
07.05.2024
09:00
07.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
09.05.2024
09:00
09.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
16.05.2024
09:00
16.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
21.05.2024
09:00
21.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
30.05.2024
09:00
30.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties