DATU KOPAS INOVĀCIJU ATTĪSTĪBAI

AS "Sadales tīkls" kā elektroenerģijas tirgus datu turētājs piedāvā pirmo anonimizētu datu kopu, kas būs noderīga elektroapgādes nozares jaunuzņēmumiem esošo risinājumu pilnveidei un jaunu attīstībai.

Dati atspoguļo reālu tehnisku informāciju, vienlaikus anonimizējot klientu identificējošus parametrus.  Lai veicinātu inovāciju attīstību nozarē, "Sadales tīkls" plāno pakāpeniski papildināt anonimizēto datu kopas.

Dati ir brīvi pieejami izmantošanai ikvienam interesentam.

LejupielādētKonsultācijām:
Tomass Liepnieks
Biznesa attīstības vadītājs
tomass.liepnieks@sadalestikls.lv