ELEKTRODROŠĪBAS ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis: 
Veikt zināšanu pārbaudi, atbilstoši 2013. gada 8. oktobra MK noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

Kursa saturs:

  • zināšanu pārbaude.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri veic darbus un ekspluatē elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku.

Prasības kursa uzsākšanai:

  • A elektrodrošības grupas iegūšanai – prasību nav;
  • Bz vai B elektrodrošības grupas iegūšanai – A elektrodrošības grupa vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
  • Cz vai C elektrodrošības grupas iegūšanai – Bz vai B elektrodrošības grupa un iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu.

Kursa ilgums:
3 akadēmiskās stundas.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
19.07.2024
09:00
19.07.2024
11:10
Pieteikties
26.07.2024
09:00
26.07.2024
11:10
Pieteikties