KABEĻU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA

Kursa mērķis:
Apgūt kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20kV montāžas tehnoloģijas un darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas.

Kursa saturs:

  • kabeļu veidi, to iedalījums un raksturojums;
  • kabeļu montāžas izmantojamie materiāli un instrumenti;
  • kabeļu  montāža;
  • kabeļu guldīšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās zināšanas, kā arī izpratne par kabeļu guldīšanas un montāžas tehnoloģijām līdz 20kV.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.