KABEĻU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA

Kursa mērķis:
Apgūt kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20kV montāžas tehnoloģijas un darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas.

Kursa saturs:

  • kabeļu veidi, to iedalījums un raksturojums;
  • kabeļu montāžas izmantojamie materiāli un instrumenti;
  • kabeļu  montāža;
  • kabeļu guldīšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās zināšanas, kā arī izpratne par kabeļu guldīšanas un montāžas tehnoloģijām līdz 20kV.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
18.04.2024
09:00
18.04.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
10.05.2024
09:00
10.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
15.05.2024
09:00
15.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
03.06.2024
09:00
03.06.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
17.06.2024
09:00
17.06.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties