DATU PAKALPOJUMI

Sekmējot ātru un ērtu datu pieejamību, "Sadales tīkls" juridiskām personām piedāvā datu pakalpojumus – automatizētu informācijas piegādi klienta datu sistēmām. Jaunākās paaudzes M2M (machine-to-machine) tehnoloģijas nodrošina automatizētu un drošu datu nodošanu bez cilvēka līdzdalības. Šāds risinājums paver plašas iespējas uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti, kā arī attīstīt jaunas biznesa iespējas.
"Sadales tīkla" padomi: Laiks efektīvam uzņēmuma elektrības pieslēgumam

Lai saņemtu kādu no "Sadales tīkla" datu pakalpojumiem, jums nepieciešama elektroenerģijas uzskaite ar viedo skaitītāju un datu analīzes platforma, kura var izsaukt un saņemt mašīnlasāmus datus (piemēram, MS Excel un līdzīgas lietojuma programmas šādu funkcionalitāti nenodrošina).


Automatizācija
M2M datu apmaiņas modelisDrošība
Aizsargāta informācijas plūsmaEnergopratība
Efektīvāka resursu pārvaldeIzdevīgums
Pieejama mēneša maksa


"Sadales tīkls" piedāvā divus pakalpojumus jeb datu komplektus. Tie atšķiras ar ikstundas datu veidu. Klienti, kuriem pieder vairāki objekti, var katram objektam izvēlēties citu pakalpojumu.

Datu veidi
Datu pakalpojums
Datu pakalpojums PLUS
Patērētā elektroenerģija
X
X
Saražotā elektroenerģija
-
X
Patērētā reaktīvā elektroenerģija
-
X
Tīklā nodotā reaktīvā elektroenerģija
-
X

Iespējamais ikstundas datu nolasīšanas biežums:
 • par iepriekšējo dienu,
 • divas reizes dienā,
 • par iepriekšējo stundu.

Pakalpojumu cenrādis
Datu pakalpojumu lietošanas noteikumi

 1. Izvēlieties pakalpojumu. Izvērtējiet, kuri dati būs noderīgi un cik bieži tos vēlaties saņemt.
 2. Piesakiet pakalpojumu. Ātri un vienkārši tas izdarāms klientu portālā e-st.lv
 3. Sagatavojiet savas datu sistēmas. Iestatiet sistēmas uzstādījumus vai uzticiet datu analīzes pakalpojumus partneriem.
 4. Sāciet lietot datus. Analizējiet informāciju un optimizējiet uzņēmuma darbību.


Uzņēmumu iesniegtā kontaktinformācija*:
Pakalpojumi:
ADVANGRID SIA

Reģ. Nr. 40103868579

www.advangrid.com
Adrese: Duntes iela 28-155, Rīga, LV-1005, Latvija

E-pasts: oskars.gutmanis@advangrid.com
Kontakttālrunis: +371 20233376
 • elektroenerģijas un citu skaitītāju digitalizācija (attālināta datu nolasīšana);
 • patēriņa datu analīze un energoefektivitātes paaugstināšanas rekomendācijas;
 • elektroenerģijas kvalitātes monitorings.

DATA MINING SOLUTIONS SIA


Reģ. Nr. 40103044770
www.energodati.lv

Adrese: Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004, Latvija

E-pasts: info@energodati.lv

Kontakttālrunis: +371 29146633, +371 20610512
 • brīvi veidojams energopārvaldības infopanelis elektrības, gāzes, siltuma, ūdens skaitītāju un sensoru datu attēlošanai  (ISO 50 001);
 • potenciālās efektivitātes aprēķins, veiktspējas (KPI) indikatoru analīze, kopā ar laika apstākļiem, stundām, tonnām u.c.;
 • viedie brīdinājumi par patēriņa anomālijām uz e-pastu vai SMS, API modulis datu nodošanai trešajām pusēm;
 • pakalpojumi īpaši piemēroti valsts, pašvaldības iestādēm, to uzņēmumiem, ražojošiem uzņēmumiem, lielveikaliem, DUS ķēdēm nomnieku komercplatību operatoriem.

EKODOMA SIA

Reģ. Nr. 40003041636
www.ekodoma.lv
Adrese: Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts: marika@ekodoma.lv

Kontakttālrunis: +371 67323212
 • enerģijas patēriņa datu uzskaites un analīzes platforma ēkām, ielu apgaismojumam, vieglajam transportam un sabiedriskajam transportam. Izmanto jau vairāk nekā 30 pašvaldības Latvijā un citās ES valstīs;
 • atbilst energopārvaldības ISO 50001:2018 standarta prasībām;
 • lietotājam draudzīga ar iespēju nodrošināt arī datu importu un eksportu. Automātisko datu ielasīšanas iespējas;
 • pakalpojumi īpaši piemēroti pašvaldību un valsts ēkām, biroja ēkām, daudzdzīvokļu ēkām, rūpniecības  u.c. ēkām, ielu apgaismojumam.
INTELLIFY SIA
Reģ. Nr. 42103085955
www.intellify.lv
Adrese: Bauskas iela 58, Rīga, LV-1004, Latvija

E-pasts: info@intellify.lv

Kontakttālrunis: +371 29178589
 • automātisks ēkas ekspluatācijas novērtējums, t.sk. pārtērētās enerģijas apjoma noteikšana un rekomendācijas enerģijas patēriņa optimizēšanai;
 • iekštelpu klimata un ēkas enerģijas un resursu patēriņa monitorings, izmantojot dažādas sarežģītības analīzes rīkus: slodzes grafikus, filtra analīzi, intensitātes kartes, h-x diagrammu un citus, kā arī ēkas darbinieku un iemītnieku labsajūtas anketēšanu;
 • ēkas automātiska vadība, balstoties uz ēkas ekspluatācijas novērtējumu un rekomendācijām;
 • individuāls ēkas inženiersistēmu darbības audits.

MONATEK SIA 
Reģ. Nr. 40203325726
www.monatek.eu

Adrese: Elizabetes iela 51, Rīga, LV-1010

E-pasts: info@monatek.eu

Kontakttālrunis: +371 28645414
 • attālināta datu nolasīšana ūdens, siltuma, elektrības un gāzes skaitītājiem;
 • attālināta datu nolasīšana spiediena, mitruma un temperatūras sensoriem;
 • visaptveroša datu uzskaites un monitoringa sistēma ar integrācijas iespējām grāmatvedības programmatūrā;
 • brīdinājumu sistēma netipiski augsta patēriņa vai avārijas identificēšanai;
 • pakalpojums ir īpaši piemērots komunālservisiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem un nekustamo īpašumu attīstītājiem.
TELIKO SIA
Reģ. Nr. 40103251806
www.citylight.net
Adrese: Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039, Latvija

E-pasts: sales@citylight.net
Kontakttālrunis: +371 26331050
 • ielu apgaismojuma kontrole, energoresursu datu uzskaite un analīze;
 • adaptīva apgaismojuma regulācija un apgaismojuma līmeņa attālināta pārvaldība.
Piezīme: uzņēmumi publicēti alfabēta secībā.

* Uzņēmumu iesūtītā informācija periodiski tiek pārbaudīta. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka iesūtītā informācija nav aktuāla (piemēram, nedarbojas mājaslapa u.tml.), uzņēmums tiek dzēsts no saraksta.
Ja jūsu uzņēmums sniedz energopārvaldības pakalpojumus, kas ietver arī datu analīzi, lūdzu, sūtiet informāciju uz e-pastu st@sadalestikls.lv, kā tematu norādot “Energopārvaldības pakalpojums”. E-pastā norādiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru), uzņēmuma mājaslapas adresi, kā arī pieredzi pakalpojuma sniegšanā. Saņemto informāciju publicēsim mūsu mājaslapā.