Nekustamie īpašumi

Detalizētu informāciju par nomas objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67726218 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi 

Airita.Runika@sadalestikls.lv

Detalizētu informāciju par izsoles objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 26180318 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi 

tatjana.gredzena@sadalestikls.lv


Publicēšanas datumsAdreseKadastra numurs/apzīmējumsPlatībaStatuss
05.07.2024Liepājas iela 11C, Priekule, Dienvidkurzemes novads
6415 001 0008
Zemes vienība 0.1834 ha platībā un ēka (būve) – ražošanas bāze 702.2 m² platībā
Izsolāmais nek. īpašums
02.07.2024
Fabrikas iela 27, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektrisko transportlīdzekļu uzlādes staciju ierīkošanai)
05000020910
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Strādnieku iela 43C, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
05000031604
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Miera iela 3B, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
05000048323
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Varšavas iela 25, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
05000048803
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Atmatas iela 14, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
05000051018
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
18.novembra iela 195G, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
0500 005 2608
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Tukuma iela 6A, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
05000060617
30 m²

Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Piekrastes iela 47B, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
0500 008 0623
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024
Zeļinska iela 25A, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)
05000281605
30 m²
Nomas tiesību izsole
02.07.2024

Vidzemes iela 1C, Daugavpils, zemes vienības daļas nomas tiesības (elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai)

0500 034 1108
30 m²Nomas tiesību izsole
01.07.2024Rīga, inženierbūve
01000350035004
16 m²Nomāt paredzētais nek.īpašums
27.06.2024Rīga, inženierbūve

0100 020 0151 001

20.6 m²Nomāt paredzētais nek.īpašums
26.06.2024Raiņa iela 10, 12, Valmiera, Valmieras novads
9601 017 0301
Raiņa iela 10: Zemes vienība ar platību 0.3327 ha, ēka (būve) ar platību 218.80 m²
Raiņa iela 12: zemes vienība ar platību 0.1122 ha, ēka (būve) ar platību 650.30 m²
Izsolāmais īpašums
26.06.2024
Rīga, inženierbūve

0100 033 0134 001

39.2 m²
Nomāt paredzētais nek.īpašums
11.06.2024
Rīga, Vestienas iela 35 k-2
01005710202
10 m²Nomātie nekustamie īpašumi
11.06.2024
Rīga, Ezermalas iela 13A
01005840025
7 m²Nomātie nekustamie īpašumi
11.06.2024
Rīga, Kleistu iela 28
01000800916
18 m²Nomātie nekustamie īpašumi
11.06.2024
Rīga, Jelgavas iela 37
01000540001
27.9 m²Nomātie nekustamie īpašumi
11.06.2024
Rīga, Ganību dambis 32
01000140114
24.3 m²Nomātie nekustamie īpašumi
11.06.2024
Rīga, Brīvības iela 191
01000260126
27.6 m²Nomātie nekustamie īpašumi
11.06.2024Rīga, Atgāzenes iela 24A
01000740148
16.37 m²Nomātie nekustamie īpašumi Nekustamā īpašuma nomas, iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība.docx