Nekustamie īpašumi

Detalizētu informāciju par nomas objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67726218 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi airita.runika@sadalestikls.lv
Detalizētu informāciju par izsoles objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 26180318 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi tatjana.gredzena@sadalestikls.lv


Publicēšanas datumsAdreseKadastra numurs/apzīmējumsPlatībaStatuss
04.11.2022Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
8096 001 0383
Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība (kadastra apzīmējums 8096 001 0385)  2,56 ha platībā, būve – CET laboratorijas korpuss (kadastra apzīmējums 8096 001 0385 001) 2546.1 m² platībā un būve – saimniecības ēka (kanalizācijas aka) (kadastra apzīmējums 8096 001 0385 002) 14.0 m² platībā, kuras īpašumtiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.  
Izsolāmais īpašums
16.11.2022Limbažu nov., Limbažu pag., "Apakšstacija 2"
66640031057
201,7 m²Iznomātie nekustamie īpašumi

Nomniekam SIA "Andelita" piemēroti atbalsta pasākumi (de minimis atbalsta piešķiršana) par 2020.gada novembri un 2020.gada decembri.