Pieslēgums uz laiku

ĪSLAICĪGS PIESLĒGUMS

Šo pakalpojumu izvēlieties, ja īpašumā nepieciešams ierīkot elektrības pieslēgumu uz laiku līdz 31 dienai, piemēram, ja vēlaties organizēt pasākumu ārpus telpām, koncerta norisei, pārvietojamo atrakciju uzstādīšanai, gadatirgum u.tml.

Lai saņemtu pakalpojumu jums piemērotā laikā, pieteikumu iesniedziet vismaz 10 darbdienas pirms vēlaties šo pieslēgumu sākt izmantot.

Pirms pakalpojuma pieteikšanas iepazīstieties ar vispārējām tehniskajām prasībām īslaicīga pieslēguma saņemšanai. Pakalpojumu cenrādis

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums


PAGAIDU PIESLĒGUMS BŪVLAUKUMAM

Šo pakalpojumu izvēlieties, ja būvlaukumā nepieciešams elektrības pieslēgums uz būvdarbu laiku līdz 24 mēnešiem. Ņemiet vērā, ka pakalpojuma pieteikumam vajadzēs pievienot derīgu būvatļauju. 

Pirms pakalpojuma pieteikšanas iepazīstieties ar vispārējām tehniskajām prasībām pagaidu pieslēguma saņemšanai. Pakalpojumu cenrādis

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums